[59] Toker, Z., Özen, H. C., Clery, R. A. and Owen, N. E., Essential oils of two Achillea species from Turkey, Journal of Essential Oil Research, Mar/Apr, (2003).
[60] Küsmenoğlu, Ş. ve Tanker, M., Achillea wilhelmsii C. Koch Uçucu Yağının Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Ankara, (1987) 115.
[61] Bader, A., Flamini, G., Cioni, P. L. and Moelli, I., Essential oil composition of Achillea santolina ve Achillea bieberstenii Afan. collected in Jordan, Flour and Fragrance J., 18, (2002) 36.
[62] Tzakou, O. and Loukis, A, Volatile Constituent of Achillea crithmifolia flowers from Greece, J.Essent. Oil Res., 5, (1993) 345.
[63] Weyerstahl, P., Marschall, H., Seelmann, I. and Rustaiyan, A., Constituents of the essential oil of Achillea eriophora DC., Flovour and Fragrance Journal, 12, 2 (2003) 71.
[64] Shawl, S., Srivastava, S. K., Syamasundar, K. V. and Raina, V. K., Essential oil composition of Achillea millefolium L. growing wild in Kashmir, India Flovour and Fragrance Journal, 17, 3 (2002) 165.
[65] Mockute, D. and Judzentiene, A., Variability of the essential oils composition of Achillea millefolium ssp.millefolium growing wild in Lithuania, Biochemical Systemayics and Ecology, 31, (2003) 1033.
[66] Puerta, R., Saenz, M. T. and Garcia, M. D., Antibacterial activity and composition of the volatile oil from Achillea ageratum L., Phytoterapy Research, 10, 3, (1998) 258.
[67] Sakar, M. K. ve Tanker, M., Fitokimyasal Analizler Tanım, Miktar Tayini ve İzolasyon, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 67, Ankara, (1991) 189.
[68] Zeybek, N., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, (1985) 340.
[69] Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ İçerenler), 481, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova-İzmir, (1987) 1.
[70] Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 51, SDÜ Basımevi, (2005), 77.
7676. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Achillea biserrata ve Hyssopus officinalis türlerinin antioksidan aktiviteleri ve fenolik bileşen analizleri - Sayfa 79
68 Baser, K. H. C., Demirci, B. ve Duman, H., 2001. Composition of the essential oils of two endemic species from Turkey Achillea lyconica and Achillea ketenoglui, Chemistry of Natural Compounds, 37, 3, 245. Baytop, T., 1999. Türkiye’de Bitkilerle Tedavi Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 3. Baytop, A., 1972. Farmasötik Botanik, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Baha Matbaası, İstanbul, ...
Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 194
178 (44) Tanker, M., Tanker, N. (2003). Farmakognozi. Cilt.2 Ankara, Ankara Üniv. Eczacılık Fakültesi Yayınları. Yayın No:65. (45) Dogadansifa, Erişim: 19.09.2011, http://dogadansifa.blogspot.com/ 2007_10_01_archive.html (46) Sakar, M. K. ve Tanker, M., (1991). Fitokimyasal Analizler Tanım, Miktar Tayini ve İzolasyon, Ankara, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayın...

76. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

from
essential
oils
composition
fragrance
journal


76. SAYFA ICERIGI

[59] Toker, Z., Özen, H. C., Clery, R. A. and Owen, N. E., Essential oils of two Achillea species from Turkey, Journal of Essential Oil Research, Mar/Apr, (2003).
[60] Küsmenoğlu, Ş. ve Tanker, M., Achillea wilhelmsii C. Koch Uçucu Yağının Gaz Kromatografisi ile İncelenmesi, 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiriler, Ankara, (1987) 115.
[61] Bader, A., Flamini, G., Cioni, P. L. and Moelli, I., Essential oil composition of Achillea santolina ve Achillea bieberstenii Afan. collected in Jordan, Flour and Fragrance J., 18, (2002) 36.
[62] Tzakou, O. and Loukis, A, Volatile Constituent of Achillea crithmifolia flowers from Greece, J.Essent. Oil Res., 5, (1993) 345.
[63] Weyerstahl, P., Marschall, H., Seelmann, I. and Rustaiyan, A., Constituents of the essential oil of Achillea eriophora DC., Flovour and Fragrance Journal, 12, 2 (2003) 71.
[64] Shawl, S., Srivastava, S. K., Syamasundar, K. V. and Raina, V. K., Essential oil composition of Achillea millefolium L. growing wild in Kashmir, India Flovour and Fragrance Journal, 17, 3 (2002) 165.
[65] Mockute, D. and Judzentiene, A., Variability of the essential oils composition of Achillea millefolium ssp.millefolium growing wild in Lithuania, Biochemical Systemayics and Ecology, 31, (2003) 1033.
[66] Puerta, R., Saenz, M. T. and Garcia, M. D., Antibacterial activity and composition of the volatile oil from Achillea ageratum L., Phytoterapy Research, 10, 3, (1998) 258.
[67] Sakar, M. K. ve Tanker, M., Fitokimyasal Analizler Tanım, Miktar Tayini ve İzolasyon, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, 67, Ankara, (1991) 189.
[68] Zeybek, N., Farmasötik Botanik, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, No:1, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, (1985) 340.
[69] Ceylan, A., Tıbbi Bitkiler II (Uçucu Yağ İçerenler), 481, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Basımevi, Bornova-İzmir, (1987) 1.
[70] Baydar, H., Tıbbi, Aromatik ve Keyf Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 51, SDÜ Basımevi, (2005), 77.
76single.php