[71] Erdik, E., Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Gazi Kitabevi, Ankara, 701.
[72] Erdik, E., Obalı, M., Yüksekışık, N., Öktemer, A., Pekel, T. ve İhsanoğlu, E., Denel Organik Kimya, Erdik, E., Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın., 145, 93.
[73] Virella, G., Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Serter, D., Nobel Tıp Kitapevleri, İzmir, (1997), 85
[74] Ustaçelebi, Ş., Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitapevi, Ankara, (1999) 103.
[75] Kılıçturgay, K., Gökırmak, F., Töre, O., Gedikoğlu, S., Göral, G., ve Helvacı, S., Klinik Mikrobiyoloji, Kılıçturgay, K., Bursa Güneş & Nobel Kitapevleri, Bursa, (1994).
[76] Bilgehan, H., Klinik Mikrobiyoloji (Özet Bakteriyoloji), 10. Baskı, Barış Yayınları, İzmir,(2000).
[77] Hasenekoğlu, İ. ve Yeşilyurt, S., Mikrobiyoloji, Erzurum (2002).
[78] Odds, F. C., Van Nuffel, L., Dams, G., Prevalence of Candida dubliniensis isolates in a yeast stock collection, Journal of Clinical Microbiolgy, 36, (1998), 2896.
[79] Hasenekoğlu, İ., Toprak Mikrofungusları, 1, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 689, Erzurum, (1991) 107.
[80] Hasenekoğlu, İ., Toprak Mikrofungusları, 5, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 689, Erzurum, (1991) 118.
[81] Massada, Y,. Analysis of Essential Oil by Gas Chromatography and Mass Spectrometry, J. Wiley & Sons, New York, (1976).
[82] Adams R., Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography / Mass Spectroscopy, Allured Publishing Co., Carol Stream, IL, (1995).
[83] NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Test, 6th ed., Approved Standard, M2-A6. NCCLS, Wayne, PA., 1997.
7777. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 82
[108] Midi, İ., Ekinci, G., Yaroğlu, S., Aktan, S. “Listeria Monositogeneze Bağlı Beyin Absesi: Olgu Sunumu” Fırat Tıp Dergis,i 10, 1, (2005), 36. [109] Faber, J. M. & Peterkin, P. I. “Listeria monocytogenes: A foodborne pathojen” Microbiology Review, 55, (1991), 476. [110] Van-Renterghen, B., Hysmen, F., Rygole, R., & Verstraete, W. “Detection and prevalence of Listeria monocytogenes in the ari...
Origanum vulgare subsp. hirtum ietswaart'un doğal ve kültür formlarından elde edilen uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivite özellikleri - Sayfa 87
[93] Hasenekoğlu, i., Toprak Mikrofunguslan, 1, Atatürk Üniversitesi Yayınlan, 689,Erzuruın, 1991, 107. [94] Hasenekoğlu, İ., Toprak Mikrofunguslan, 5, Atatürk Üniversitesi Yayınlan, 689, Erzurum, 1991, ll8. [95] NCCLS (National Coınrnittee for Clinical Laboratoz Standards). Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Test, 6 ed., Approved Standard, M2-A6. NCCLS, Wayne, PA., 199...
Çankırı ili Eldivan ilçesi karaçam orman topraklarındaki fungal floranın ve in-vitro'da antagonistik etkileşimlerinin belirlenmesi - Sayfa 106
Gür, K. 1991. Muş ve Van Topraklarındaki Mikrofungus Dağılımı Üzerine Bir Araştırma. J. Kükem 14: 68-69. Hadar, Y. Chet, I. and Katan, I. 1979. Trichoderma Harzianum A Biyokontrol Agent Effective Against S. Rolfsii and R. Solani Damping Off With Wheatbran Culture Of Trichoderma Harzianum. Phtopathology, Vol.9, Pp:64-68 Haktanır, K. ve Arcak, S. 1997. Toprak Biyolojisi (Toprak Ekosistemine Giriş)...

77. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mikrobiyoloji
yayın
üniversitesi
klinik
nobel
ankara


77. SAYFA ICERIGI

[71] Erdik, E., Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Gazi Kitabevi, Ankara, 701.
[72] Erdik, E., Obalı, M., Yüksekışık, N., Öktemer, A., Pekel, T. ve İhsanoğlu, E., Denel Organik Kimya, Erdik, E., Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayın., 145, 93.
[73] Virella, G., Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Serter, D., Nobel Tıp Kitapevleri, İzmir, (1997), 85
[74] Ustaçelebi, Ş., Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, Güneş Kitapevi, Ankara, (1999) 103.
[75] Kılıçturgay, K., Gökırmak, F., Töre, O., Gedikoğlu, S., Göral, G., ve Helvacı, S., Klinik Mikrobiyoloji, Kılıçturgay, K., Bursa Güneş & Nobel Kitapevleri, Bursa, (1994).
[76] Bilgehan, H., Klinik Mikrobiyoloji (Özet Bakteriyoloji), 10. Baskı, Barış Yayınları, İzmir,(2000).
[77] Hasenekoğlu, İ. ve Yeşilyurt, S., Mikrobiyoloji, Erzurum (2002).
[78] Odds, F. C., Van Nuffel, L., Dams, G., Prevalence of Candida dubliniensis isolates in a yeast stock collection, Journal of Clinical Microbiolgy, 36, (1998), 2896.
[79] Hasenekoğlu, İ., Toprak Mikrofungusları, 1, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 689, Erzurum, (1991) 107.
[80] Hasenekoğlu, İ., Toprak Mikrofungusları, 5, Atatürk Üniversitesi Yayınları, 689, Erzurum, (1991) 118.
[81] Massada, Y,. Analysis of Essential Oil by Gas Chromatography and Mass Spectrometry, J. Wiley & Sons, New York, (1976).
[82] Adams R., Identification of Essential Oil Components by Gas Chromatography / Mass Spectroscopy, Allured Publishing Co., Carol Stream, IL, (1995).
[83] NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) Performance Standards for Antimicrobial Disc Susceptibility Test, 6th ed., Approved Standard, M2-A6. NCCLS, Wayne, PA., 1997.
77single.php