Yapılan kimyasal çalışmalar sonucunda Achillea uçucu yağlarının monoterpen [25], seskiterpen [39, 49], alkan [39], germakren ve flovonoidlerden [39, 50] meydana geldiği saptanmıştır.
1997 yılında Vieira ve arkadaşları Achillea agregatumun flavonoidlerini ve germakrenlerini araştırmışlardır. Toprak üstü kısımlarıyla yaptıkları çalışmada ageratriol 9-0-asetilageratriol, 1-dehidroageratriol, 1 (10)-epoksigermacra-5,9-diol ve 5,4-dihidroksi-3,7-dimetoksiflavon, krisosplenetin, penduletin, hispidulin, sirsileol gibi monoasetatları ortaya çıkarmışlardır [50].
Todorova ve arkadaşları çalışmalarında; Bulgaristannın farklı bölgelerinden toplanan Achillea clypeolata türüne ait 6 örnek kullanmışlardır. Bunlardan GüneyBatı Bulgaristandan toplanan örnekte yeni bir seskiterpen alkol izole etmişlerdir. Bu yeni seskiterpen alkolü eudesm-4 (15)-en-3a,7a,11-triol olarak tanımlamışlar ve clypeotriol olarak isimlendirmişlerdir [51].
Simic ve arkadaşları, Achillea asplenifolianın hidrokarbon fraksiyonunu GC ve GC/MS ile analiz etmişlerdir. Bu analiz sonucunda n-alkan homoloğu (C21-C33) olan tek karbonlu bileşiklerin baskın olarak dağıldığını, ana bileşenin ise nonakosan (C29 % 25.5) olduğunu bulmuşlardır [52].
Werner ve arkadaşları Achillea pannonicanın çiçek başlarının diklorometan ekstraktlarından üç seskiterpen izole etmiş ve yapılarını MS, IR, NMR spektroskopik analizleri ile tanımlamışlardır. Bununla birlikte GC/MS ve GC/FTIR teknikleri kullanılarak uçucu yağın bir bileşeni olan spatulenolü belirlemişlerdir [53].
Achillea türleri etnoformakolojik öneme de sahiptir [54]. Bu bitkilerin toprak üstündeki bazı kısımları, uçucu yağları ve ekstraktları farmakolojide, kozmetikte, solunum, sindirim, üreme, boşaltım ve dolaşım sistemleri düzensizliklerinde kullanılmaktadır [15, 55].
88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı achıllea türleri uçucu yağlarının kimyasal bileşimlerinin ve eser elementlerinin tayini - Sayfa 21
5 armenorum, sahip olduğu güzel kokusundan dolayı yörede “baytaran” adı ile oldukça iyi bilinen bir türdür (20). Achillea türü ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bunların bazıları; Bağcı ve arkadaşları, Elazığ da yetişen iki Achillea (Achillea wilhelmsii ve A. schischkinii) türünden su distilasyonu ile elde ettikleri uçucu yağların GC ve GCMS ile analizleri sonucunda, sırasıyla otuz iki ve...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gcms
uçucu
yağları
yağın
analiz
arkadaşları


8. SAYFA ICERIGI

Yapılan kimyasal çalışmalar sonucunda Achillea uçucu yağlarının monoterpen [25], seskiterpen [39, 49], alkan [39], germakren ve flovonoidlerden [39, 50] meydana geldiği saptanmıştır.
1997 yılında Vieira ve arkadaşları Achillea agregatumun flavonoidlerini ve germakrenlerini araştırmışlardır. Toprak üstü kısımlarıyla yaptıkları çalışmada ageratriol 9-0-asetilageratriol, 1-dehidroageratriol, 1 (10)-epoksigermacra-5,9-diol ve 5,4-dihidroksi-3,7-dimetoksiflavon, krisosplenetin, penduletin, hispidulin, sirsileol gibi monoasetatları ortaya çıkarmışlardır [50].
Todorova ve arkadaşları çalışmalarında; Bulgaristannın farklı bölgelerinden toplanan Achillea clypeolata türüne ait 6 örnek kullanmışlardır. Bunlardan GüneyBatı Bulgaristandan toplanan örnekte yeni bir seskiterpen alkol izole etmişlerdir. Bu yeni seskiterpen alkolü eudesm-4 (15)-en-3a,7a,11-triol olarak tanımlamışlar ve clypeotriol olarak isimlendirmişlerdir [51].
Simic ve arkadaşları, Achillea asplenifolianın hidrokarbon fraksiyonunu GC ve GC/MS ile analiz etmişlerdir. Bu analiz sonucunda n-alkan homoloğu (C21-C33) olan tek karbonlu bileşiklerin baskın olarak dağıldığını, ana bileşenin ise nonakosan (C29 % 25.5) olduğunu bulmuşlardır [52].
Werner ve arkadaşları Achillea pannonicanın çiçek başlarının diklorometan ekstraktlarından üç seskiterpen izole etmiş ve yapılarını MS, IR, NMR spektroskopik analizleri ile tanımlamışlardır. Bununla birlikte GC/MS ve GC/FTIR teknikleri kullanılarak uçucu yağın bir bileşeni olan spatulenolü belirlemişlerdir [53].
Achillea türleri etnoformakolojik öneme de sahiptir [54]. Bu bitkilerin toprak üstündeki bazı kısımları, uçucu yağları ve ekstraktları farmakolojide, kozmetikte, solunum, sindirim, üreme, boşaltım ve dolaşım sistemleri düzensizliklerinde kullanılmaktadır [15, 55].
8single.php