Achillea biserrata ve Hyssopus officinalis türlerinin antioksidan aktiviteleri ve fenolik bileşen analizleri

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş
Canlıların temel besin gereksinimlerini karşılayan bitkisel kökenli karbohidratlar, protein ve yağlar birincil kaynaklardır. Bunun yanısıra bitkisel kaynaklardan selüloz, zamk ve lastik gibi diğer yararlımaddeler de elde edilebilir. Temel ihtiyaçlarıkarşılamanın dışında başta ilaç sanayi olmak üzere; kimya, besin, kozmetik ve zirai mücadele sektörlerinde yine bitkisel kaynaklardan yararlanılır. Bu tür kimyasallar sekonder (ikincil) metabolitler olarak adlandırılır ve bitkisel ürünler bu başlık altında değerlendirilir (Sökmen ve Gürel, 2001; Philipson, 1990). Bitkiler bu bağlamda tam anlamıyla canlı organik kimya fabrikalarıdır.
Bitkiler doğal yaşam ortamlarında çok çeşitli düşmanlarla kuşatılmışdurumdadır. Bitkilerin, düşmanlarından kaçmak için yer değiştirmeleri söz konusu olmadığına göre, birtakım özel savunma mekanizmalarıgeliştirmek zorundadırlar. Bunlardan birisi de ürettikleri özel kimyasallardır. İnsanoğlu ise, bu özellikten faydalanarak, tarihin ilk yıllarından günümüze kadar çok sayıda bitkiyi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanmıştır. Bu yaklaşım etnofarmakoloji adıverilen bir disiplinin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancıinsanlığın çok eski devirlerine kadar gitmektedir. Erişilebilen ilk yazılıkaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk insanlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Kullanım biçimleri ise asıl etken madde olan doğal ürünlerden çok, bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktaydı(Tepe, 2002; Ceylan, 1995). Yontma taş(paleolitik) çağından (M.Ö. 500007000) günümüze kadar Anadoluda yaşamışolan Anadolu insanı çevresindeki bitkilerden yararlanmıştır. Bunlarıgıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımıiçin kullanmıştır. Hakkarinin güneyinde yer alan Sanidar Mağarasında ortaya çıkartılan 50000 yıllık Neanderthal mezarıiçinde bulunan ve halen bu bölgede, tıbbi amaçlıkullanılan bitki örnekleri (Achillea, Alchemilla, Althea, Centaurea, Ephedra, Muscari ve Senecio türlerine ait örnekler) bu varsayımın sağlam kanıtlarındandır (Baytop, 1989; Lietava, 1992; Baytop, 1999). Tüm dünyada bitkisel ilaçlarla tedavi giderek artmakta ve şimdiye kadar görülmemişbir popülarite kazanmaktadır (Teixeira vd., 2003)12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Satureja spicigera (C. Koch) Boiss. (Trabzon kekiği)'nın mikroçoğaltımı ve in vitro koşullarda üretilen bitkiciklerin fenolik bileşiklerinin analizi Micropropagation of - Sayfa 28
13 bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancı insanlığın çok eski devirlerine kadar gitmektedir. Erişilebilen ilk yazılı kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk insanlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Kullanım biçimleri ise asıl etken madde olan doğal ürünlerden çok, bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktaydı (T...
Salvia pinnata L. ve Salvia bracteata Banks & Sol. bitkilerinin uçucu bileşenleri ve antioksidant - Sayfa 18
1 1. GİRİŞ Yontmataş (paleolitik) Çağı’ndan beri (M. Ö. 50000-7000 yılları) Anadolu’da yaşamakta olan ‘Anadolu insanı’ (Umar, 1982) devamlı olarak çevresindeki bitkilerden yararlanmıştır. Bunları gıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımı için kullanmıştır. Allium, Origanum, Salvia, Mentha ve Thymus cinslerinin bazı türlerinde olduğu gibi bitkiler besin maddesi olarak kullanılmalarının yanı s...
Sinirli ot (Plantago lanceolata L.) bitkisinin çözücü özütlerinin antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi - Sayfa 12
1. GİRİŞ Yontmataş (paleolitik) Çağı’ndan beri (M.Ö. 50000–7000 yılları) Anadolu’da yaşamakta olan ‘Anadolu insanı’ (Umar, 1982) devamlı olarak çevresindeki bitkilerden yararlanmış ve bunları gıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımı için kullanmıştır. Allium, Origatum, Mentha ve Thymus cinslerinin bazı türlerinde olduğu gibi bitkiler besin maddesi olarak kullanılmalarının yanı sıra koku veri...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ilaç
bitki
bitkilerden
tedavisi
edilen
madde


12. SAYFA ICERIGI

1. GENEL BİLGİLER
1.1. Giriş
Canlıların temel besin gereksinimlerini karşılayan bitkisel kökenli karbohidratlar, protein ve yağlar birincil kaynaklardır. Bunun yanısıra bitkisel kaynaklardan selüloz, zamk ve lastik gibi diğer yararlımaddeler de elde edilebilir. Temel ihtiyaçlarıkarşılamanın dışında başta ilaç sanayi olmak üzere; kimya, besin, kozmetik ve zirai mücadele sektörlerinde yine bitkisel kaynaklardan yararlanılır. Bu tür kimyasallar sekonder (ikincil) metabolitler olarak adlandırılır ve bitkisel ürünler bu başlık altında değerlendirilir (Sökmen ve Gürel, 2001; Philipson, 1990). Bitkiler bu bağlamda tam anlamıyla canlı organik kimya fabrikalarıdır.
Bitkiler doğal yaşam ortamlarında çok çeşitli düşmanlarla kuşatılmışdurumdadır. Bitkilerin, düşmanlarından kaçmak için yer değiştirmeleri söz konusu olmadığına göre, birtakım özel savunma mekanizmalarıgeliştirmek zorundadırlar. Bunlardan birisi de ürettikleri özel kimyasallardır. İnsanoğlu ise, bu özellikten faydalanarak, tarihin ilk yıllarından günümüze kadar çok sayıda bitkiyi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanmıştır. Bu yaklaşım etnofarmakoloji adıverilen bir disiplinin oluşmasına yol açmıştır. Özellikle bitkilerin iyileştirici etkilerinin bulunduğu inancıinsanlığın çok eski devirlerine kadar gitmektedir. Erişilebilen ilk yazılıkaynaklardan elde edilen bilgilere göre ilk insanlar, çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden yararlanmışlardır. Kullanım biçimleri ise asıl etken madde olan doğal ürünlerden çok, bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktaydı(Tepe, 2002; Ceylan, 1995). Yontma taş(paleolitik) çağından (M.Ö. 500007000) günümüze kadar Anadoluda yaşamışolan Anadolu insanı çevresindeki bitkilerden yararlanmıştır. Bunlarıgıda, yakacak, silah, ilaç veya mesken yapımıiçin kullanmıştır. Hakkarinin güneyinde yer alan Sanidar Mağarasında ortaya çıkartılan 50000 yıllık Neanderthal mezarıiçinde bulunan ve halen bu bölgede, tıbbi amaçlıkullanılan bitki örnekleri (Achillea, Alchemilla, Althea, Centaurea, Ephedra, Muscari ve Senecio türlerine ait örnekler) bu varsayımın sağlam kanıtlarındandır (Baytop, 1989; Lietava, 1992; Baytop, 1999). Tüm dünyada bitkisel ilaçlarla tedavi giderek artmakta ve şimdiye kadar görülmemişbir popülarite kazanmaktadır (Teixeira vd., 2003)

İlgili Kaynaklar

single.php