mukus ve bikarbonat salgısında azalmaya yol açar. Eroziv hemorajik gastrit, yoğun bakım hastalarında genellikle ilk 18 saat içinde gelişir. Akut kanama olguların % 6sında görülür. Kanama mortaliteyi arttırmakla birlikte nadiren ölüm sebebidir. Portal hipertansiyon mide mukoza ve submukozasında kapiller ve venül düzeyinde konjesyona yol açar. Portal hipertansiyonlu hastalarda kanamaların % 25inin sebebi portal hipertansif gastropatidir. Mortalite oranları yüksektir.
Non-eroziv, Non spesifik Gastrit
Çoğu olguda makroskopik görünüm normaldir. Dolayısı ile tanı histolojik inceleme ile konulur. HP enfeksiyonu ve otoimmünite en önemli iki nedendir. Her ikisi de atrofi ile sonuçlanabilir. Atrofi, mukozada incelme, mide bezlerinin kaybı ve epitelyum tipinde değişme (metaplazi ) ile karakterizedir.
Helikobakter Pilori Gastriti
HP ile enfekte olan bireylerin çoğunda hafif bir hipergastrinemi ve pepsinojen I düzeylerinde artış söz konusudur. Enfekte tüm bireylerde kronik aktif gastrit gelişir. Yaşam süresi içinde, olguların % 20sinde peptik ülser; % 0.1-10unda mide kanseri nadiren de mide MALT lenfoması gelişir.
Otoimmün Gastrit
Oksintik mukozada yer alan pariyetal hücrelere ve intrensek faktörlere karşı otoimmün yanıt söz konusudur. Hastaların % 90ında H-K ATPaz pompasına karşı pariyetal hücre antikorları gösterilebilir. Tam kayıp hipo/ aklorhidri ve pernisiyöz anemi ile neticelenir. Otozomal dominant geçiş gösterir. Kuzey Avrupada ve kadınlarda daha sık görülür. Patolojik değişiklikler mide fundus mukozasında sınırlıdır. Antrum ise genellikle salimdir. Ancak bu hastalardaki artmış duodenogastrik reflüye bağlı olarak şimik gastropati görülür. Pernisiyöz anemi zemininde intestinal tipte mide kanseri riski 318 kat artmıştır.
Spesifik Gastritler
Kendilerine özgün histolojik özellikleri vardır. Asemptomatik veya semptomatik olabilirler. Kronik kimyasal gastropati, flegmonöz, granulomatöz, eosinofilik, lenfositik gastritler ve Menetrier hastalığı spesifik gastritler içinde sayılabilir (56, 57).
1630. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Helicobacter pylori'ye bağlı kronik gastrit olgularında histopatolojik değişiklikler ve PCNA ekspresyonu The histopathological features of helicobacter pylori chronic gastritis and PCNA expression - Sayfa 9
Tablo 2: Akut Gastrit Etiyolojisinde rol alan faktörler İlaçlar Radyasyon Akut alkolizm Bazı besinler üremi Ciddi yanık Entübasyon Portal hipertansiyon KonjestifKalp Yetmezliği iskemi Sepsis Şok ve hipovolemi Alkali reflüks Travma Respiratuar yetmezlik Koroziv ajanlar Major cerrahi operasyon Ateraınatöz eınboli Stress infeksiyonlar Kafa travması olar...
Kronik aktif gastritli olgularda endoskopik bulgular ve helicobacer pylori varlığının incelenmesi - Sayfa 11
Büyük damarlarda hasar var ise, özellikle strese bağlı olgularda, lezyonlar muskularis mukozayı geçip ülserlere yol açabilirler. Ülserlerin çapı 0,5-2cm arasındadır; genellikle çok sayıdadır ve perforasyon nadirdir. Histolojik olarak inflamasyon minimaldir. Tek tük nötrofiller saptanabilir. Etken uzaklaştırıldığında lezyonlar hızla iyileşir; ince rejeneratif epitelden başka bir bulgu saptanmayabi...
Helicobacter Pylori pozitif ve negatif gastritlerde inflamatuar hücre profilinin diğer morfolojik parametrelerle karşılaştırılması - Sayfa 18
erozyon ve hemoraji gelişir. “Erozyon” mukozada oluşan defektin muskularis mukozayı geçmediği yüzey epitel kaybını tanımlar. Kuvvetli akut inflamatuar infiltrasyon ve lümene fibrin içeren pürülan eksuda çıkışıyla birlikte görülür. Hemoraji koyu noktasal alanlar oluşturur. Erozyon ve hemoraji birlikte görülüyorsa “akut eroziv hemorajik gastrit” olarak adlandırılır. Anatomik değişikliklerin ağırlığ...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ında
gastrit
sında
kronik
mide
inin


30. SAYFA ICERIGI

mukus ve bikarbonat salgısında azalmaya yol açar. Eroziv hemorajik gastrit, yoğun bakım hastalarında genellikle ilk 18 saat içinde gelişir. Akut kanama olguların % 6sında görülür. Kanama mortaliteyi arttırmakla birlikte nadiren ölüm sebebidir. Portal hipertansiyon mide mukoza ve submukozasında kapiller ve venül düzeyinde konjesyona yol açar. Portal hipertansiyonlu hastalarda kanamaların % 25inin sebebi portal hipertansif gastropatidir. Mortalite oranları yüksektir.
Non-eroziv, Non spesifik Gastrit
Çoğu olguda makroskopik görünüm normaldir. Dolayısı ile tanı histolojik inceleme ile konulur. HP enfeksiyonu ve otoimmünite en önemli iki nedendir. Her ikisi de atrofi ile sonuçlanabilir. Atrofi, mukozada incelme, mide bezlerinin kaybı ve epitelyum tipinde değişme (metaplazi ) ile karakterizedir.
Helikobakter Pilori Gastriti
HP ile enfekte olan bireylerin çoğunda hafif bir hipergastrinemi ve pepsinojen I düzeylerinde artış söz konusudur. Enfekte tüm bireylerde kronik aktif gastrit gelişir. Yaşam süresi içinde, olguların % 20sinde peptik ülser; % 0.1-10unda mide kanseri nadiren de mide MALT lenfoması gelişir.
Otoimmün Gastrit
Oksintik mukozada yer alan pariyetal hücrelere ve intrensek faktörlere karşı otoimmün yanıt söz konusudur. Hastaların % 90ında H-K ATPaz pompasına karşı pariyetal hücre antikorları gösterilebilir. Tam kayıp hipo/ aklorhidri ve pernisiyöz anemi ile neticelenir. Otozomal dominant geçiş gösterir. Kuzey Avrupada ve kadınlarda daha sık görülür. Patolojik değişiklikler mide fundus mukozasında sınırlıdır. Antrum ise genellikle salimdir. Ancak bu hastalardaki artmış duodenogastrik reflüye bağlı olarak şimik gastropati görülür. Pernisiyöz anemi zemininde intestinal tipte mide kanseri riski 318 kat artmıştır.
Spesifik Gastritler
Kendilerine özgün histolojik özellikleri vardır. Asemptomatik veya semptomatik olabilirler. Kronik kimyasal gastropati, flegmonöz, granulomatöz, eosinofilik, lenfositik gastritler ve Menetrier hastalığı spesifik gastritler içinde sayılabilir (56, 57).
16

İlgili Kaynaklarsingle.php