T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL SERVİSE KRİTİK HASTA BAŞVURUSU VE YOĞUN BAKIM YATIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mehmet Ali ASLANER
UZMANLIK TEZİ
ANKARA 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim hastanelerindeki acil servis çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ve acil servislerdeki güvenlik durumunun incelenmesi - Sayfa 33
Tablo 1. Hastanelere Göre Çalışanların Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dal...
Acil servise göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda heart skoru kullanımı hastanın acil serviste kalış süresini kısaltabilir mi? - Sayfa 97
2. Türk Kardiyoloji Derneği 29.İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu, 24-25 Aralık 2010, Erzurum. 3. Kanıta Dayalı Acil Travma Yönetimi Kursu, 28 Eylül-1 Ekim 2011, Eskişehir. 4. Türkiye Acil Tıp Derneği Acil Ultrasonografi Kursu, 27-28 Nisan 2012, Ankara. 5. Türkiye Acil Tıp Derneği İleri Ultrasonografi Kursu, 1-2 Mart 2014, Ankara. 6. Çocuk Acil Tıp Derneği Çocuk Acil Tıp Kursu (APLS), 24-25 Ma...
Hastane öncesi acil tıpta hastanın müdahaleyi reddetmesi: Kuramsal değerlendirme ve bir alan çalışması - Sayfa 23
yükümlülüğün başka mesleklerde örneğine az rastlanılan bir başka özelliği; gerekli olduğunda mesai saatleri dışında da acil tıbbi müdahalede bulunma ödevi olmasıdır12. Benzersiz uzmanlıklarından dolayı acil tıp çalışanları; sadece kendi çalıştıkları alanla sınırlı olmayıp, acil tıbbi durumla karşılaştıkları her yerde acil tıbbi müdahale uygulamak zorundadırlar13,14. Pek çok kişi ve meslek için ge...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
hasta
ankara
üniversitesi
bakım
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL SERVİSE KRİTİK HASTA BAŞVURUSU VE YOĞUN BAKIM YATIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mehmet Ali ASLANER
UZMANLIK TEZİ
ANKARA 2014

İlgili Kaynaklarsingle.php