Tablo 2.2 Tablo 4.1 Tablo 4.3.1 Tablo 4.3.2 Tablo 4.5
Tablo 4.8

TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa Hacettepe Acil Triaj Sistemi. 6 Hastaların cinsiyet ve yaş dağılımı. 20 Başvuru gününe göre acil servis kalış süresi ve mortalite. 24 Başvuru saatine göre acil servis kalış süresi ve mortalite. 24 Konsültasyon sayısının, acil servis kalış süresi, hastane yatış süresi ve mortalite üzerindeki etkileri. 27

Acil serviste kalan ve yoğun bakım

ünitesine

yatan

hastaların

karşılaştırılması. 32

x10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil servise ateş yüksekliği ile başvuran 65 yaş üzeri hastalarda etyolojik faktörlerin, prognozun ve maliyet yükünün araştırılması - Sayfa 75
Tablo 68. Mortalite Gelişen Ateş Yüksekliği 37.2°C’nin Üzerindeki Geriatrik ve 38°C’nin Üzerindeki Erişkin Hastaların Hastane Kalış Süresi ve Maliyetleri Erişkin Geriatrik Kalış Süreleri ve Maliyetler Mortalite Var Yok n:15 n:185 Acil Servis Kalış Süresi (Dakika) 1745±1660 697±867 Acil Servis Maliyeti (TL) 734±681 254±340 Hastane Kalış Süresi (Saat) 171±268 94±242 Hastan...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresi
acil
hastaların
servis
kalış
serviste


10. SAYFA ICERIGI

Tablo 2.2 Tablo 4.1 Tablo 4.3.1 Tablo 4.3.2 Tablo 4.5
Tablo 4.8

TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa Hacettepe Acil Triaj Sistemi. 6 Hastaların cinsiyet ve yaş dağılımı. 20 Başvuru gününe göre acil servis kalış süresi ve mortalite. 24 Başvuru saatine göre acil servis kalış süresi ve mortalite. 24 Konsültasyon sayısının, acil servis kalış süresi, hastane yatış süresi ve mortalite üzerindeki etkileri. 27

Acil serviste kalan ve yoğun bakım

ünitesine

yatan

hastaların

karşılaştırılması. 32

x

İlgili Kaynaklarsingle.php