1. GİRİŞ ve AMAÇ
Kronik hastalık prevalansı, yaşlı nüfus ve sepsis insidansında artış ve teknolojik gelişim ile birlikte, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesi gereken hasta sayısı da artmaktadır [1]. Bu hastaların erken tanı ve tedavisi ile, sağ kalım oranlarında önemli bir artış görülmüştür [2]. Bununla birlikte, kritik hastaların acil servis kalış süresinin uzaması ve yoğun bakım ünitesine kabulünün gecikmesi hasta sağ kalımını olumsuz etkilemektedir [3-8].
Kritik bakım, acil tıp uygulamalarının önemli ve büyümeye devam eden bir bölümünü oluşturmaktadır. Kritik bakım, fizyolojik olarak unstabil hastanın tanınması ile başlar ve hastalık seyri boyunca titizlikle devam eder.
Acil servis, kritik hastaların hızlı tanı alması ve etkin tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir. Amerika Birleşik Devletinde, acil servise yıllık hasta başvuru oranı yüz milyonun üzerindedir ve bu hastaların %27.1i kritik hasta grubundandır [9].
1990-1999 yılları arasında Kaliforniyada kritik hastaların acil servis başvurusunda %59 artış görülmüştür [10].
2001-2009 yılları arasında Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre ise ABDde kritik hastaların acil servis başvurusu %79 (1.2 milyondan 2.2 milyona) artış göstermiştir. Yoğun bakım yatışı ile sonuçlanan tüm acil servis başvuruların oranı ise %0.9dan %1.6ya yükseldiği bulunmuştur. Yine 20012009 yılları arasında kritik hastaların acil servis kalış süresi, 195 dakikadan 245 dakikaya çıktığı saptanmış ve bu yükselişin anlamlı olduğu vurgulanmıştır. Kritik hasta grubunun 1/3nin ise acil serviste 6 saatten fazla kaldığı görülmüştür. Bu hastaların acil servis kalış süreleri saatler hatta günler sürebilmektedir. Üstelik bu süre, yıllar içinde artmaya devam etmektedir [11]. Yine 2001-2009 yılları arasında acil serviste uygulanan kritik hasta bakımı süresinin %217 arttığı saptanmıştır [12]. Bu duruma rağmen ABDde 20002005 yılları arasında yoğun bakım yatak sayısı %6.5 artış göstermiştir [13].
Kritik bakım; hastane öncesi, acil servis ve yoğun bakım ünitesi ekibi arasında devamlılık içermelidir. Acil serviste unstabil hastaların altın saatlerdeki etkili yönetimi, mortalite ve morbiditeyi önemli oranda
111. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
hastane
serviste
süre
süresi
hasta


11. SAYFA ICERIGI

1. GİRİŞ ve AMAÇ
Kronik hastalık prevalansı, yaşlı nüfus ve sepsis insidansında artış ve teknolojik gelişim ile birlikte, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesi gereken hasta sayısı da artmaktadır [1]. Bu hastaların erken tanı ve tedavisi ile, sağ kalım oranlarında önemli bir artış görülmüştür [2]. Bununla birlikte, kritik hastaların acil servis kalış süresinin uzaması ve yoğun bakım ünitesine kabulünün gecikmesi hasta sağ kalımını olumsuz etkilemektedir [3-8].
Kritik bakım, acil tıp uygulamalarının önemli ve büyümeye devam eden bir bölümünü oluşturmaktadır. Kritik bakım, fizyolojik olarak unstabil hastanın tanınması ile başlar ve hastalık seyri boyunca titizlikle devam eder.
Acil servis, kritik hastaların hızlı tanı alması ve etkin tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir. Amerika Birleşik Devletinde, acil servise yıllık hasta başvuru oranı yüz milyonun üzerindedir ve bu hastaların %27.1i kritik hasta grubundandır [9].
1990-1999 yılları arasında Kaliforniyada kritik hastaların acil servis başvurusunda %59 artış görülmüştür [10].
2001-2009 yılları arasında Amerikan Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre ise ABDde kritik hastaların acil servis başvurusu %79 (1.2 milyondan 2.2 milyona) artış göstermiştir. Yoğun bakım yatışı ile sonuçlanan tüm acil servis başvuruların oranı ise %0.9dan %1.6ya yükseldiği bulunmuştur. Yine 20012009 yılları arasında kritik hastaların acil servis kalış süresi, 195 dakikadan 245 dakikaya çıktığı saptanmış ve bu yükselişin anlamlı olduğu vurgulanmıştır. Kritik hasta grubunun 1/3nin ise acil serviste 6 saatten fazla kaldığı görülmüştür. Bu hastaların acil servis kalış süreleri saatler hatta günler sürebilmektedir. Üstelik bu süre, yıllar içinde artmaya devam etmektedir [11]. Yine 2001-2009 yılları arasında acil serviste uygulanan kritik hasta bakımı süresinin %217 arttığı saptanmıştır [12]. Bu duruma rağmen ABDde 20002005 yılları arasında yoğun bakım yatak sayısı %6.5 artış göstermiştir [13].
Kritik bakım; hastane öncesi, acil servis ve yoğun bakım ünitesi ekibi arasında devamlılık içermelidir. Acil serviste unstabil hastaların altın saatlerdeki etkili yönetimi, mortalite ve morbiditeyi önemli oranda
1

İlgili Kaynaklarsingle.php