azaltmaktadır. Bu durum acil servis hekimleri için kritik bakım konusunda uzmanlaşma gereksinimini doğurmuştur [14].
Kritik hasta grubu ve yaşlı popülasyonundaki artış ile birlikte hastane içerisindeki hasta yatağı sayısının yetersiz kalması, acil servis başvurularındaki genel artış, laboratuvar ve radyoloji sonuçlarındaki gecikmeler, konsültasyonların sonuçlanma süresinde uzama, acil servisin uygunsuz başvuru yeri olarak kullanılması gibi nedenler, acil servis kalabalıklığına ve yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır [15-18]. Acil serviste uzun kalış süreleri ya da yoğun bakıma kabul edilememe acil serviste sanal yoğun bakım adı verilen alanların oluşmasına neden olmaktadır. Bu alanlar ile yoğun bakım tedavisi, acil serviste verilmeye çalışılmaktadır. Buna rağmen yoğun bakım üniteleri, özelleşmiş uzman düzeyinde bakım, hasta sirkülasyonunun daha az olması, yeterli ekipman, uygun düzenek ve kapalı alan olması gibi faktörler nedeni ile, acil servislerden farklıdır [17].
Hasta başvurularının ve kritik hasta grubunun artması nedeni ile acil servislerde triaj islemi uygulanır [19, 20]. Hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilip, kritik hastalar ile kritik olmayan diğer hastalar ayrılır. Sınırlı yatak ve kaynak nedeniyle triaj sistemi yoğun bakım ünitesi için de kullanılmaktadır [21]. Hangi hastanın yoğun bakım ünitesinden en fazla fayda göreceği yıllardır tartışılan bir konudur ve bu konuda oluşturulan kılavuzlar sürekli değişmektedir.
Bu çalışma ile kritik hastaların acil servis başvurularını, yoğun bakım yatışlarını, acil serviste kalış sürelerini belirlemek istedik. Elde edilen veriler ile kritik hasta bakım kalitesini arttırmayı amaçladık.
212. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
hastaların
yatış
hasta
neden
hastane


12. SAYFA ICERIGI

azaltmaktadır. Bu durum acil servis hekimleri için kritik bakım konusunda uzmanlaşma gereksinimini doğurmuştur [14].
Kritik hasta grubu ve yaşlı popülasyonundaki artış ile birlikte hastane içerisindeki hasta yatağı sayısının yetersiz kalması, acil servis başvurularındaki genel artış, laboratuvar ve radyoloji sonuçlarındaki gecikmeler, konsültasyonların sonuçlanma süresinde uzama, acil servisin uygunsuz başvuru yeri olarak kullanılması gibi nedenler, acil servis kalabalıklığına ve yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır [15-18]. Acil serviste uzun kalış süreleri ya da yoğun bakıma kabul edilememe acil serviste sanal yoğun bakım adı verilen alanların oluşmasına neden olmaktadır. Bu alanlar ile yoğun bakım tedavisi, acil serviste verilmeye çalışılmaktadır. Buna rağmen yoğun bakım üniteleri, özelleşmiş uzman düzeyinde bakım, hasta sirkülasyonunun daha az olması, yeterli ekipman, uygun düzenek ve kapalı alan olması gibi faktörler nedeni ile, acil servislerden farklıdır [17].
Hasta başvurularının ve kritik hasta grubunun artması nedeni ile acil servislerde triaj islemi uygulanır [19, 20]. Hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilip, kritik hastalar ile kritik olmayan diğer hastalar ayrılır. Sınırlı yatak ve kaynak nedeniyle triaj sistemi yoğun bakım ünitesi için de kullanılmaktadır [21]. Hangi hastanın yoğun bakım ünitesinden en fazla fayda göreceği yıllardır tartışılan bir konudur ve bu konuda oluşturulan kılavuzlar sürekli değişmektedir.
Bu çalışma ile kritik hastaların acil servis başvurularını, yoğun bakım yatışlarını, acil serviste kalış sürelerini belirlemek istedik. Elde edilen veriler ile kritik hasta bakım kalitesini arttırmayı amaçladık.
2

İlgili Kaynaklarsingle.php