2.1. Acil Tıp

2. GENEL BİLGİLER

Acil servis, orta düzey sağlık bilgisine sahip bir kişinin acil veya beklenmeyen tıbbi tedavi gereksinimini karşılayan ve tedavisini düzenleyen sağlık hizmeti alanıdır [22]. Acil tıp uygulayıcısı, acil servis ve sağlık sunumu yapan diğer sektörlerin klinik ve idari yönetimini sağlar. Acil tıp, hastalanma ya da yaralanmanın oluştuğu zaman ve çevreden başlayıp, hastaların nakli, acil servis müdahalesi ve taburcu edilmesi veya ilgili bölüme devredilmesine kadar olan süreçlerin tamamını kapsar [23].
Acil servisler sağlık sisteminin vitrini olup, ayrı bir tıp disiplini olarak kabul edilmektedir. Acil servis hekimleri hastayı ölüm ve sakatlıktan koruyacak, mevcut sakatlığın daha ileri düzeye gelmesini önleyecek hızlı karar verme ve girişim yapabilme özelliklerine sahip olmalıdır. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan hastalar, çeşitli medikal, cerrahi ve davranışsal sorunları nedeni ile acil servise başvurabilirler [24].
2012 yılı acil servis poliklinik başvurusu oranı (tüm poliklinik başvuruları içerisindeki oranı) Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %30.8, üniversite hastanelerinde %13.4tür. Acil servise başvuran hastaların, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %2.8i, üniversite hastanelerinde ise %7.4’ü hastaneye yatırılmaktadır [25].

2.2. Triaj Tanımı ve Acil Servislerde Triaj Acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi, tıbbi önceliklerinin
belirlenmesinde triaj islemi kullanılır [19]. Triaj sistemi ile, hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilip, kritik hastalar kritik olmayan diğer hastalardan ayrılır. Triaj, acil servise başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak, doktor veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemidir [26].
Dünyada ve ülkemizde farklı triaj sistemleri kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar, 3 ve 5 basamaklı triaj sistemleridir.

313. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi erişkin acil servisine 72 saat içerisinde aynı/ilişkili şikâyetle yapılan tekrar başvuruların özellikleri - Sayfa 12
tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin yönetim ve koordinasyonunda, 112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılması zorunludur.” Acil servise başvuran hastaların sıklıkla ilk karşılaştığı sağlık görevlisi triaj görevlisidir. Triaj, acil serviste, özellikle kritik hastaların hızlı tanınması için kullanıla...
Gazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesi erişkin acil servisinde triajda acil tıp doktoru bulunmasının hastaların triajda beklediği ve acil serviste geçirdiği toplam süre üzerindeki etkisinin belirlenmesi - Sayfa 7
2 Ülkemiz yasaları gereği acil servisler gelir düzeyi ve sosyal güvence durumuna bakılmaksızın acil bakım talep eden her hastaya hizmet vermektedir ve “ aksi kanıtlanana kadar her hasta acildir” ilkesiyle çalışılmaktadır (3). Yoğunluğa bağlı olarak acil servisin hizmet kapasitesinin aşıldığı bir durum söz konusu olduğunda hastalar bekletilmek zorunda kalınabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gere...
Acil Servis'e başvuran hastaların demografik özellikleri ve acil servis klinik hizmetlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 19
5 acil tıp özel bir eğitim programı dahilinde, ayrı bir uzmanlık dalı olarak benimsenmiştir(1,15). Bu sistemin en iyi şekilde hizmet verdiği ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Hong Kong’tur. Acil Tıp Uzmanlık eğitiminin başladığı ve gelişmekte olan ülkeler ise; Kore, Ürdün, Türkiye, Estonya, Çin, Tayvan, Barbados, Kostarika, Bosna, ve Nikaragua’dır(1). Fransız...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
hastalar
servis
hastaların
hızlı
başvuran


13. SAYFA ICERIGI

2.1. Acil Tıp

2. GENEL BİLGİLER

Acil servis, orta düzey sağlık bilgisine sahip bir kişinin acil veya beklenmeyen tıbbi tedavi gereksinimini karşılayan ve tedavisini düzenleyen sağlık hizmeti alanıdır [22]. Acil tıp uygulayıcısı, acil servis ve sağlık sunumu yapan diğer sektörlerin klinik ve idari yönetimini sağlar. Acil tıp, hastalanma ya da yaralanmanın oluştuğu zaman ve çevreden başlayıp, hastaların nakli, acil servis müdahalesi ve taburcu edilmesi veya ilgili bölüme devredilmesine kadar olan süreçlerin tamamını kapsar [23].
Acil servisler sağlık sisteminin vitrini olup, ayrı bir tıp disiplini olarak kabul edilmektedir. Acil servis hekimleri hastayı ölüm ve sakatlıktan koruyacak, mevcut sakatlığın daha ileri düzeye gelmesini önleyecek hızlı karar verme ve girişim yapabilme özelliklerine sahip olmalıdır. Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan hastalar, çeşitli medikal, cerrahi ve davranışsal sorunları nedeni ile acil servise başvurabilirler [24].
2012 yılı acil servis poliklinik başvurusu oranı (tüm poliklinik başvuruları içerisindeki oranı) Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %30.8, üniversite hastanelerinde %13.4tür. Acil servise başvuran hastaların, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde %2.8i, üniversite hastanelerinde ise %7.4’ü hastaneye yatırılmaktadır [25].

2.2. Triaj Tanımı ve Acil Servislerde Triaj Acil servise başvuran hastaların değerlendirilmesi, tıbbi önceliklerinin
belirlenmesinde triaj islemi kullanılır [19]. Triaj sistemi ile, hastalar hızlı bir şekilde değerlendirilip, kritik hastalar kritik olmayan diğer hastalardan ayrılır. Triaj, acil servise başvuran hastaların, hastalıkları ile ilgili şikyetleri, belirtilerin şiddeti ve tıbbi durumlarının aciliyeti göz önüne alınarak, doktor veya bu konuda eğitim almış sağlık personeli tarafından yapılan öncelik belirleme işlemidir [26].
Dünyada ve ülkemizde farklı triaj sistemleri kullanılmaktadır. En sık kullanılanlar, 3 ve 5 basamaklı triaj sistemleridir.

3

İlgili Kaynaklarsingle.php