3 basamaklı triaj; 1- Acil: Hasta bekletilmeden en kısa süre içinde tedaviye alınmalıdır. Hastanın hastalığı veya yaralanması sakatlık ya da ölüme sebep olabilir. 2- Hızlı müdahale gerektiren: Hastanın acil serviste mutlaka tanı ve tedavisi gereklidir. Tanı ve tedavisi yapılıncaya kadar da belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 3- Acil olmayan: Hasta doktor görünceye kadar uzun süre bekleyebilir veya ilk basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilebilir.
5 basamaklı triaj (müdahale süreleri): 1- Resüsitasyon ( Hemen ) 2- Acil (1 14 dakika ) 3- Hızlı müdahale (15 60 dakika ) 4- Yarı acil (1 2 saat ) 5- Acil olmayan (2 4 saat )
Ya da 1- Kırmızı: Anında müdahale 2- Turuncu: Çok hızlı müdahale 3- Sarı: Hızlı müdahale 4- Yeşil: Standart 5- Mavi: Acil olmayan
Biz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Acil Tıp Anabilim Dalı olarak Kanada ve Avusturalya triaj sistemlerini referans olarak aldığımız bir triaj skalası kullanıyoruz (Tablo 2.2)[19, 20].
414. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil Servis'e başvuran hastaların demografik özellikleri ve acil servis klinik hizmetlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 33
19 Çalışmanın yapıldığı zaman diliminde; acil tıp uzmanları tatil günleri dışında 08:00 – 18:00 saatleri arasında acil serviste aktif olarak, tatil günleri ve 18:00 – 08:00 saatleri arasında da icap nöbeti şeklinde çalışmaktaydılar. Araştırma görevlileri ve intern nöbetleri ise hızlı bakım alanı dışında çalışanlar için 08:00 – 18:00, 18:00 – 08:00 saatleri arasında , hızlı bakım alanında çalışanl...
Gazi üniversitesi tıp fakültesi hastanesi erişkin acil servisinde triajda acil tıp doktoru bulunmasının hastaların triajda beklediği ve acil serviste geçirdiği toplam süre üzerindeki etkisinin belirlenmesi - Sayfa 53
48 ufak bir değişiklikle bekleme süresi, işlem süresi ve hasta bakımına triajda başlanması konusunda sağlanan rölatif iyileşmenin özellikle doktor tarafından görülmeden ayrılan hastaların sayısında belirgin azalma sağladığı belirtilmiştir (25). Subash ve arkadaşlarının çalışmasında birbirini izleyen 4 hafta boyunca haftanın 2 günü 09:00 – 12:00 saatleri arasında triaja kıdemli bir acil tıp dokto...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

triaj
acil
hasta
tanı
hızlı
serviste


14. SAYFA ICERIGI

3 basamaklı triaj; 1- Acil: Hasta bekletilmeden en kısa süre içinde tedaviye alınmalıdır. Hastanın hastalığı veya yaralanması sakatlık ya da ölüme sebep olabilir. 2- Hızlı müdahale gerektiren: Hastanın acil serviste mutlaka tanı ve tedavisi gereklidir. Tanı ve tedavisi yapılıncaya kadar da belli aralıklarla kontrol edilmelidir. 3- Acil olmayan: Hasta doktor görünceye kadar uzun süre bekleyebilir veya ilk basamak sağlık hizmetlerine yönlendirilebilir.
5 basamaklı triaj (müdahale süreleri): 1- Resüsitasyon ( Hemen ) 2- Acil (1 14 dakika ) 3- Hızlı müdahale (15 60 dakika ) 4- Yarı acil (1 2 saat ) 5- Acil olmayan (2 4 saat )
Ya da 1- Kırmızı: Anında müdahale 2- Turuncu: Çok hızlı müdahale 3- Sarı: Hızlı müdahale 4- Yeşil: Standart 5- Mavi: Acil olmayan
Biz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi Acil Tıp Anabilim Dalı olarak Kanada ve Avusturalya triaj sistemlerini referans olarak aldığımız bir triaj skalası kullanıyoruz (Tablo 2.2)[19, 20].
4

İlgili Kaynaklarsingle.php