Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 2010 verilerine göre acil servise başvuran hasta triaj oranları: Triaj 1 %1.1, Triaj 2 %10.2, Triaj 3 %43.3, Triaj 4 %32.7 ve Triaj 5 %7 olarak bulunmuştur [9].
Hastanemizde yapılan 2010 yılına ait triaj çalışmasında: T1 %14.7, T2 %14.7, T3 %35.8, T4 %27 ve T5 %7.8 idi. Hastaların acil serviste kalma süreleri ise T1 hastalarda 46.4 saat, T2 hastalarda 22.3 saat, T3 hastalarda 11.5 saat, T4 hastalarda 4.5 saat ve T5 hastalarda 1.6 saat olarak tespit edildi [24].
Kılıçaslan ve arkadaşlarının yaptığı 1 yıllık çalışmada, üniversite hastanesi acil servis başvuruları 3 basamaklı triaj sistemine göre, T1 %10.4, T2 %42.3 ve T3 %47.2 idi. Acil servis kalış süreleri ise T1de 3 saat, T2de 2.3 saat, T3de 1.5 saat olarak bulunmuştu [27].
Uludağ Üniversitesinde 1 aylık dönemde yapılan acil servis başvuruları 3 basamaklı triaj sisteminde, T1 %16.5, T2 %21.2 ve T3 %62.3 idi. Triaj kategorilerine göre acil servis kalış süreleri ise T1de 4 saat, T2de 2.9 saat, T3de 1.8 saat olarak saptanmıştır [28].
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ise 3 aylık sürede acil servise başvuran T1 hastaları incelenmiş ve tüm başvurular içindeki oranı %12.6 olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların acil servis kalış süresi de 4 saat olarak bulunmuştur [15].
2.3. Kritik Hasta ve Kritik Bakım Tanımı Kritik hastalık, medikal tedavi verilmediğinde mortalite ve morbidite ile
giden hayatı tehdit eden bir süreçtir [29]. Kritik hasta ise fizyolojik olarak unstabil olan, kliniğinin yakın takip edilmesi ve tedavisinin dikkat ve hızla verilmesi gereken hasta grubudur. Acil servis, kritik hastaların hızlı tanı alması ve etkin tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir.
Kritik bakımın tarihi milattan önceki dönemlere ait bazı yazılarda geçse de bilinen ilk bilimsel uygulama 1543 te Vesaliusun “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” adlı çalışmasında geçmektedir. Hayvanlarda ilk trakeotomi yapılarak solunum desteği sağlanmıştır. Bu olay bilinen ilk aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulamasıdır [21, 30-32].
616. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi erişkin acil servisine 72 saat içerisinde aynı/ilişkili şikâyetle yapılan tekrar başvuruların özellikleri - Sayfa 12
tıbbi durumuna uygun nihai tedavisinin sağlanabileceği sağlık tesisinin belirlenmesi ve nakil işlemlerinin 112 KKM’nin yönetim ve koordinasyonunda, 112 KKM tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılması zorunludur.” Acil servise başvuran hastaların sıklıkla ilk karşılaştığı sağlık görevlisi triaj görevlisidir. Triaj, acil serviste, özellikle kritik hastaların hızlı tanınması için kullanıla...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tedavi
hastaların
hastaları
hasta
servis
acil


16. SAYFA ICERIGI

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 2010 verilerine göre acil servise başvuran hasta triaj oranları: Triaj 1 %1.1, Triaj 2 %10.2, Triaj 3 %43.3, Triaj 4 %32.7 ve Triaj 5 %7 olarak bulunmuştur [9].
Hastanemizde yapılan 2010 yılına ait triaj çalışmasında: T1 %14.7, T2 %14.7, T3 %35.8, T4 %27 ve T5 %7.8 idi. Hastaların acil serviste kalma süreleri ise T1 hastalarda 46.4 saat, T2 hastalarda 22.3 saat, T3 hastalarda 11.5 saat, T4 hastalarda 4.5 saat ve T5 hastalarda 1.6 saat olarak tespit edildi [24].
Kılıçaslan ve arkadaşlarının yaptığı 1 yıllık çalışmada, üniversite hastanesi acil servis başvuruları 3 basamaklı triaj sistemine göre, T1 %10.4, T2 %42.3 ve T3 %47.2 idi. Acil servis kalış süreleri ise T1de 3 saat, T2de 2.3 saat, T3de 1.5 saat olarak bulunmuştu [27].
Uludağ Üniversitesinde 1 aylık dönemde yapılan acil servis başvuruları 3 basamaklı triaj sisteminde, T1 %16.5, T2 %21.2 ve T3 %62.3 idi. Triaj kategorilerine göre acil servis kalış süreleri ise T1de 4 saat, T2de 2.9 saat, T3de 1.8 saat olarak saptanmıştır [28].
Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde ise 3 aylık sürede acil servise başvuran T1 hastaları incelenmiş ve tüm başvurular içindeki oranı %12.6 olarak tespit edilmiştir. Bu hastaların acil servis kalış süresi de 4 saat olarak bulunmuştur [15].
2.3. Kritik Hasta ve Kritik Bakım Tanımı Kritik hastalık, medikal tedavi verilmediğinde mortalite ve morbidite ile
giden hayatı tehdit eden bir süreçtir [29]. Kritik hasta ise fizyolojik olarak unstabil olan, kliniğinin yakın takip edilmesi ve tedavisinin dikkat ve hızla verilmesi gereken hasta grubudur. Acil servis, kritik hastaların hızlı tanı alması ve etkin tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir.
Kritik bakımın tarihi milattan önceki dönemlere ait bazı yazılarda geçse de bilinen ilk bilimsel uygulama 1543 te Vesaliusun “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” adlı çalışmasında geçmektedir. Hayvanlarda ilk trakeotomi yapılarak solunum desteği sağlanmıştır. Bu olay bilinen ilk aralıklı pozitif basınçlı ventilasyon uygulamasıdır [21, 30-32].
6

İlgili Kaynaklarsingle.php