T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL SERVİSE KRİTİK HASTA BAŞVURUSU VE YOĞUN BAKIM YATIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mehmet Ali ASLANER
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. M. Mahir ÖZMEN
ANKARA 20142. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Künt toraks travması ile izole bilateral akciğer kontüzyonu oluşturulan deneysel rat modelinde Propolis'in etkinliğinin araştırılması - Sayfa 5
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI Tez Başlığı : Künt Toraks Travması İle İzole Bilateral Akciğer Kontüzyonu Oluşturulan Deneysel Rat Modelinde Propolis’in Etkinliğinin Araştırılması Tezi Hazırlayan Tez Savunma Tarihi Tez Kabul Tarihi Tez Danışmanı : Arş. Grv. Dr. Talip ÇEVİK : : : Yrd. Doç. Dr. Neşe Nur USER İş bu çalışma jürimiz tarafında...
Erişkinlerde intramuskuler yolla tetanos aşısı enjeksiyonu öncesinde buz uygulamasının enjeksiyonun sebep olduğu ağrıya etkisi - Sayfa 4
ÖNSÖZ: Acil Tıp asistanlık eğitimim süresince ilgi ve desteğini gördüğüm tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Ayfer Keleş'e; Acil Tıp asistanlık eğitimime büyük katkılan olan Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Demircan'a ve Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Fikret Bildik'e; Acil Tıp Anabilim Dalı'nın gelişmesine katkıda bulunmuş ve halen desteklerini sürdüren Prof. Dr. Sacit T...
Acil serviste entübasyon yerini hızlı doğrulama: - Sayfa 3
ÖNSÖZ Acil Tıp asistanlık eğitimim süresince ilgi ve desteğini gördüğüm tez danışmanım Doç. Dr. Ayfer Keleş’e, Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Demircan’a, asistanlık eğitimime büyük katkıları olan Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Fikret Bildik’e, Doç. Dr. İsa Kılıçaslan’a, Acil Tıp Anabilim Dalı’nın gelişmesine katkıda bulunmuş ve halen desteklerini sürdüren Doç. Dr. ...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
anabilim
dalı
danışmanı
tezi
prof


2. SAYFA ICERIGI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL SERVİSE KRİTİK HASTA BAŞVURUSU VE YOĞUN BAKIM YATIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Mehmet Ali ASLANER
UZMANLIK TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. M. Mahir ÖZMEN
ANKARA 2014

İlgili Kaynaklarsingle.php