2.5. Yoğun Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakım Kabul Kriterleri Yoğun bakım ünitesi; bir ya da daha fazla organ veya organ sisteminde
ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimlerine verilen isimdir [40].
Yoğun bakım ünitesi kavramı, 1960lı yıllardan günümüze kadar süre gelmektedir. Yoğun bakım ünitesine hangi hastaların kabul edileceği ise ilk defa 1983 yılında National Institutes of Health tarafından yapılan yoğun bakım konferansı ile belirlenmeye çalışılmıştır [41]. Yoğun bakım kaynaklarının pahalı olması, yatak sayısı ve imknlarının sınırlı olması, kritik hasta grubunun artması nedeniyle Yoğun Bakım Kabul Kriterleri oluşturulmuş ve Yoğun Bakımdan daha fazla fayda görecek hasta kavramı ortaya atılmıştır.
1999 yılında Society of Critical Care Medicine, yoğun bakım için kabul, triaj ve taburculuk kılavuzu hazırlamıştır. Yoğun bakım kabul kararı; öncelik, tanı ve objektif parametre modellerine dayandırılarak yapılmaktadır. Bu modeller önerilmekle beraber, kurumların kendi gereksinimlerine göre kılavuzlarını belirlemeleri gerekir [41]. Bizim hastanemizde de yukarıdaki öneriler ve kılavuzlar eşliğinde değerlendirme ve yatış kriterleri oluşturulmuştur [42]. Yoğun bakım ünitesi yatış kriterlerini belirleyen modeller 3 grupta incelenmektedir;
I. Öncelik modeli II. Tanı modeli III. Objektif parametre modeli
1020. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
bakım
ünitesi
tanı
hasta
yatış


20. SAYFA ICERIGI

2.5. Yoğun Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakım Kabul Kriterleri Yoğun bakım ünitesi; bir ya da daha fazla organ veya organ sisteminde
ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimlerine verilen isimdir [40].
Yoğun bakım ünitesi kavramı, 1960lı yıllardan günümüze kadar süre gelmektedir. Yoğun bakım ünitesine hangi hastaların kabul edileceği ise ilk defa 1983 yılında National Institutes of Health tarafından yapılan yoğun bakım konferansı ile belirlenmeye çalışılmıştır [41]. Yoğun bakım kaynaklarının pahalı olması, yatak sayısı ve imknlarının sınırlı olması, kritik hasta grubunun artması nedeniyle Yoğun Bakım Kabul Kriterleri oluşturulmuş ve Yoğun Bakımdan daha fazla fayda görecek hasta kavramı ortaya atılmıştır.
1999 yılında Society of Critical Care Medicine, yoğun bakım için kabul, triaj ve taburculuk kılavuzu hazırlamıştır. Yoğun bakım kabul kararı; öncelik, tanı ve objektif parametre modellerine dayandırılarak yapılmaktadır. Bu modeller önerilmekle beraber, kurumların kendi gereksinimlerine göre kılavuzlarını belirlemeleri gerekir [41]. Bizim hastanemizde de yukarıdaki öneriler ve kılavuzlar eşliğinde değerlendirme ve yatış kriterleri oluşturulmuştur [42]. Yoğun bakım ünitesi yatış kriterlerini belirleyen modeller 3 grupta incelenmektedir;
I. Öncelik modeli II. Tanı modeli III. Objektif parametre modeli
10

İlgili Kaynaklarsingle.php