Bu grup hastalar yoğun bakımdan fayda göremeyecek kadar iyi olan hastalar (4-A) ve yoğun bakımdan fayda göremeyecek kadar kötü olan hastalar (4-B) olarak ayırılabilir.
2.5.2. Tanı Modeli a) Kardiyak sistem: 1. Komplike akut koroner sendromlar 2. Kardiyojenik şok 3. Yakın izlem ve tedavi gerektiren karmaşık aritmiler 4. Hemodinamik izlem ve destek gerektiren veya solunum yetmezliği ile birlikte seyreden akut konjestif kalp yetmezliği 5. Hipertansif aciller 6. Aritmi, hemodinamik dengesizlik veya sürekli göğüs ağrısıyla seyreden kararsız anjina 7. Kardiyak arrest 8. Hemodinamik bozuklukla seyreden ve acil invaziv girişim gerektiren kardiyak tamponad veya konstriktif perikardit 9. Dissekan aort anevrizması 10. Atriyo-ventriküler tam blok
b) Pulmoner sistem: 1. Mekanik ventilasyon gerektiren akut solunum yetmezliği 2. Hemodinamik bozuklukla seyreden pulmoner tromboemboli 3. Masif hemoptizi 4. Solunum sıkıntısı olan, endotrakeal entübasyona gerek duyabilecek
hastalar
c) Nörolojik sistem: 1. Bilinç değişikliği ile seyreden akut inme 2. Metabolik, toksik veya anoksik koma 3. Herniasyon riski olan intrakranial kanama 4. Akut subaraknoid kanama 5. Bilinç değişikliği veya solunum sıkıntısı ile seyreden menenjit veya ensefalit
1222. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım ünitesinde planlı kabul protokolü uygulamasının hastanın konfor düzeyi ve fizyolojik parametrelerine etkisi - Sayfa 22
9 ya da resüsitasyon yapmak tartşmalı bir konudur. Akciğer kanseri, infeksiyon, kardiyak tamponad, vb. örnek olarak verilebilir. 4. Derecede Öncelikli: Yoğun bakıma alınması uygun görülmeyen ancak özel nedenlerle yoğun bakım sorumlusunun insiyatifine göre kabul edilebilen, YBÜ dışında bakım ve tedavisi güçlükle yapılabilen hasta bireylerdir. Son dönem kanserler, ağır serebral hasarlar, geri dönü...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akut
yetmezliği
tedavi
olan
gerek
hastalar


22. SAYFA ICERIGI

Bu grup hastalar yoğun bakımdan fayda göremeyecek kadar iyi olan hastalar (4-A) ve yoğun bakımdan fayda göremeyecek kadar kötü olan hastalar (4-B) olarak ayırılabilir.
2.5.2. Tanı Modeli a) Kardiyak sistem: 1. Komplike akut koroner sendromlar 2. Kardiyojenik şok 3. Yakın izlem ve tedavi gerektiren karmaşık aritmiler 4. Hemodinamik izlem ve destek gerektiren veya solunum yetmezliği ile birlikte seyreden akut konjestif kalp yetmezliği 5. Hipertansif aciller 6. Aritmi, hemodinamik dengesizlik veya sürekli göğüs ağrısıyla seyreden kararsız anjina 7. Kardiyak arrest 8. Hemodinamik bozuklukla seyreden ve acil invaziv girişim gerektiren kardiyak tamponad veya konstriktif perikardit 9. Dissekan aort anevrizması 10. Atriyo-ventriküler tam blok
b) Pulmoner sistem: 1. Mekanik ventilasyon gerektiren akut solunum yetmezliği 2. Hemodinamik bozuklukla seyreden pulmoner tromboemboli 3. Masif hemoptizi 4. Solunum sıkıntısı olan, endotrakeal entübasyona gerek duyabilecek
hastalar
c) Nörolojik sistem: 1. Bilinç değişikliği ile seyreden akut inme 2. Metabolik, toksik veya anoksik koma 3. Herniasyon riski olan intrakranial kanama 4. Akut subaraknoid kanama 5. Bilinç değişikliği veya solunum sıkıntısı ile seyreden menenjit veya ensefalit
12

İlgili Kaynaklarsingle.php