6. Nörolojik veya solunum fonksiyon bozukluğu ile seyreden santral sinir sistemi veya nöromüsküler hastalıklar
7. Status epileptikus 8. Beyin ölümü gerçekleşmiş veya beyin ölümü riski olup organ nakli için
uygun olan ve bu nedenle yoğun destek tedavi gerektiren hastalar 9. Ağır kafa travması 10. Travmaya eşlik eden nörolojik bozukluklar
d) Gastrointestinal sistem: 1. Yaşamı tehdit eden sorunlarla (hipotansiyon, anjina, sürekli kanama vb.)
seyreden gastrointestinal kanama 2. Akut karaciğer yetmezliği 3. Ağır pankreatit 4. Mediastinitle birlikte olan veya olmayan özofageal perforasyon 5. Hemodinamik dengesizlikle seyreden akut batın 6. Ciddi karıniçi infeksiyonlar 7. Acil laparotomi gereken hastaların ameliyata hazırlık dönemi
e) Endokrin Metabolik sistem: 1. Hemodinamik bozukluk, bilinç değişikliği, solunum yetmezliği veya ciddi
asidozla seyreden diyabetik ketoasidoz 2. Hemodinamik bozuklukla seyreden tiroid krizi veya miksödem koması 3. Koma veya hemodinamik bozuklukla seyreden hiperozmolar durum 4. Hemodinamik bozuklukla seyreden adrenal kriz 5. Ciddi elektrolit bozuklukları 6. Ciddi asit-baz bozuklukları 7. Hemodinamik bozukluk, bilinç değişikliği, solunum yetmezliği veya ciddi
asidozla seyreden renal yetmezlik
f) Zehirlenme: 1. Hemodinamik olarak stabil olmayan zehirlenmeler veya aşırı doz ilaç alımı 2. Havayolunun korunamadığı bilinç bozukluğu ile seyreden ilaç alımları 3. İlaç alımı sonrası epileptik nöbetler
1323. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hastane yapılarında steril alan uygulama sorunlarının Konya-Meram Tıp Fakültesi örneğinde irdelenmesi ve çözüm önerileri - Sayfa 165
153 edilemeyecek hastalar -Komplike olmayan miyokard iskemili ve aritmileri mevcut hastalar -Cerrahi sonrası yakın takibi gereken hastalar -Organ yetmezliği olmayan ancak yaşamsal fonksiyonların aniden bozulması olasılığı olan hastalar (örn. zehirlenmeler, şok gelişmemiş kanamalar, komplike olmayan ancak riskli travmalar, yanıklar, pnömotoraks v.b.) -Komplike olmayan ve solunum d...
Üçüncü basamak yoğun bakım üniteleri kapasite planlama problemi için benzetim modelleri ve uygulamaları - Sayfa 28
1.GİRİŞ Z. Figen ANTMEN a- Ağır diabetik ketoasidoz b- Diğer ciddi elektrolit düzensizlikleri c- Sıvı-elektrolit dengesini korumak için karmaşık girişim gereksinimi d- Doğuştan metabolik hastalıklar:solunum sis.desteği,akut diyaliz veya hemoperfüzyon,inotropik destek,intrakranial hipertansiyon tedavisi gerektiren Gastrointestinal sistem içerisinde; a- Ağır aktif gastrointestinal kanama b- Y...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akut
solunum
sistem
metabolik
yetmezliği
tedavi


23. SAYFA ICERIGI

6. Nörolojik veya solunum fonksiyon bozukluğu ile seyreden santral sinir sistemi veya nöromüsküler hastalıklar
7. Status epileptikus 8. Beyin ölümü gerçekleşmiş veya beyin ölümü riski olup organ nakli için
uygun olan ve bu nedenle yoğun destek tedavi gerektiren hastalar 9. Ağır kafa travması 10. Travmaya eşlik eden nörolojik bozukluklar
d) Gastrointestinal sistem: 1. Yaşamı tehdit eden sorunlarla (hipotansiyon, anjina, sürekli kanama vb.)
seyreden gastrointestinal kanama 2. Akut karaciğer yetmezliği 3. Ağır pankreatit 4. Mediastinitle birlikte olan veya olmayan özofageal perforasyon 5. Hemodinamik dengesizlikle seyreden akut batın 6. Ciddi karıniçi infeksiyonlar 7. Acil laparotomi gereken hastaların ameliyata hazırlık dönemi
e) Endokrin Metabolik sistem: 1. Hemodinamik bozukluk, bilinç değişikliği, solunum yetmezliği veya ciddi
asidozla seyreden diyabetik ketoasidoz 2. Hemodinamik bozuklukla seyreden tiroid krizi veya miksödem koması 3. Koma veya hemodinamik bozuklukla seyreden hiperozmolar durum 4. Hemodinamik bozuklukla seyreden adrenal kriz 5. Ciddi elektrolit bozuklukları 6. Ciddi asit-baz bozuklukları 7. Hemodinamik bozukluk, bilinç değişikliği, solunum yetmezliği veya ciddi
asidozla seyreden renal yetmezlik
f) Zehirlenme: 1. Hemodinamik olarak stabil olmayan zehirlenmeler veya aşırı doz ilaç alımı 2. Havayolunun korunamadığı bilinç bozukluğu ile seyreden ilaç alımları 3. İlaç alımı sonrası epileptik nöbetler
13

İlgili Kaynaklarsingle.php