3. Aort anevrizma diseksiyonu
d) Elektrokardiyogram 1. Kompleks aritmi, hemodinamik unstabilite ya da konjestif kalp yetmezliği
ile seyreden miyokard enfarktüsü 2. Devam eden ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon 3. Hemodinamik unstabil tam atriyo-ventriküler blok
e) Fiziksel Bulgular ( akut başlangıçlı ) 1. Bilinçsiz hastada anizokori 2. Yanık >%10 vücut yüzey alanı 3. Anüri 4. Havayolu tıkanıklığı 5. Koma 6. Status 7. Siyanoz 8. Kardiyak tamponad
Kritik hasta grubunu karşılayacak yeterli yoğun bakım yatak ve ekipman kapasitesi hastaneler tarafından oluşturulmalıdır. Avrupa verilerine göre 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı ortalama 1.15dir (Almanyada 2.8, Portekizde 0.4). Amerika Birleşik Devletlerinde 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 2.8dir [43].
Bu oran ülkemizde, birinci ve ikinci seviye yoğun bakımlar için en az 4 yatak, üçüncü seviye yoğun bakım için en az 6 yatak olarak belirlenmiştir [40]. Sağlık bakanlığı verilerine göre 2002-2011 yılları arasında toplam yoğun bakım yatak sayısı 2214ten 20.977ye çıkarılmıştır. 2011 verilerine göre toplam yoğun bakım yataklarının dağılımı; Sağlık bakanlığı hastaneleri %46, üniversite hastaneleri %19, özel hastaneler %36 saptanmıştır. 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı Sağlık bakanlığı hastanelerinde 1.3, tüm sektörlerde 2.8dir. Yoğun bakım yataklarının tüm yataklara oranı, tüm sektörler için %11.2dir [25].
1525. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık hizmetlerinde risk yönetiminin çalışan güvenliğine etkisi ve bir uygulama - Sayfa 39
Tablo 2: Yıllar İtibariyle Toplam Hasta Yatağı Sayısı ve Doluluk Oranları 2006 2007 2008 2009(2) 2010(3) 2011(4) OECD (5) AB-27 (6) Yatak Sayısı (1) (Bin) 196,6 200,8 204,1 211,6 218,9 231,4 10.000 kişiye Düşen Yatak Sayısı 28,3 28,6 28,7 29,2 29,9 31,3 Yatak Doluluk Oranı 64,4 61,7 63,8 62,9 63,9 65,6 (Yüzde) Kaynak: DPT, Dokuzuncu Kalkınma Planı Raporu, 2012: 220 ...
Bölgesel kalkınma potansiyelinin harekete geçirilmesinde insan kaynağının rolü ve Balıkesir ili örneği - Sayfa 197
Balıkesir’de 19’u devlet, 3’ü özel olmak üzere toplam 22 hastane, 4 sağlık merkezi bulunmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı 2003 İstatistik Yıllığına göre, ilde toplam 984 doktor görev yapmaktadır. İl genelinde doktor başına düşen nüfus 1.094’dır. Bu sayı, Türkiye genelinde 2003 yılı verilerine göre 788 olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, Balıkesir ilinde özellikle uzman ve pratisyen hekim ihtiyacın...
Sağlık sektörünün Erzurum ekonomisine katkıları - Sayfa 43
Şekil 1. Yıllara ve Sektörlere Göre Hastane Yatağı Sayısı Tabloya göre yıllar geçtikçe hastane yatak sayıları artmıştır. Bu durum ülkenin ekonomik gelişimi ile doğru orantılıdır. Ayrıca hastane yatak sayıları açısından Sağlık Bakanlığının hastaneleri Üniversite ve özel hastanelere göre oldukça fazladır. Sağlık Bakanlığı’nın ardından ikinci sırayı üniversite hastaneleri almıştır. Şimdi de Erzuru...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
düşen
sağlık
sayısı
bakanlığı
toplam


25. SAYFA ICERIGI

3. Aort anevrizma diseksiyonu
d) Elektrokardiyogram 1. Kompleks aritmi, hemodinamik unstabilite ya da konjestif kalp yetmezliği
ile seyreden miyokard enfarktüsü 2. Devam eden ventriküler taşikardi ya da ventriküler fibrilasyon 3. Hemodinamik unstabil tam atriyo-ventriküler blok
e) Fiziksel Bulgular ( akut başlangıçlı ) 1. Bilinçsiz hastada anizokori 2. Yanık >%10 vücut yüzey alanı 3. Anüri 4. Havayolu tıkanıklığı 5. Koma 6. Status 7. Siyanoz 8. Kardiyak tamponad
Kritik hasta grubunu karşılayacak yeterli yoğun bakım yatak ve ekipman kapasitesi hastaneler tarafından oluşturulmalıdır. Avrupa verilerine göre 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı ortalama 1.15dir (Almanyada 2.8, Portekizde 0.4). Amerika Birleşik Devletlerinde 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 2.8dir [43].
Bu oran ülkemizde, birinci ve ikinci seviye yoğun bakımlar için en az 4 yatak, üçüncü seviye yoğun bakım için en az 6 yatak olarak belirlenmiştir [40]. Sağlık bakanlığı verilerine göre 2002-2011 yılları arasında toplam yoğun bakım yatak sayısı 2214ten 20.977ye çıkarılmıştır. 2011 verilerine göre toplam yoğun bakım yataklarının dağılımı; Sağlık bakanlığı hastaneleri %46, üniversite hastaneleri %19, özel hastaneler %36 saptanmıştır. 10.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı Sağlık bakanlığı hastanelerinde 1.3, tüm sektörlerde 2.8dir. Yoğun bakım yataklarının tüm yataklara oranı, tüm sektörler için %11.2dir [25].
15

İlgili Kaynaklarsingle.php