3. GEREÇ ve YÖNTEM 3.1. Çalışmanın Yapılışı
İleriye dönük, gözlemsel planlanan çalışma için Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonundan 27.03.2013 değerlendirme tarihli GO 13/244-20 karar numaralı etik kurul onayı alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise başvuran 18 yaş üstü hastalardan, travma dışı medikal nedenlerle yoğun bakım ünitelerine (İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Nöroşirurji, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi, Anestezi) danışılan hastalar çalışmaya alındı. Herhangi bir nedenle, tedavisi sonuçlanmadan hastaneden ayrılan hastalar ve acil servise başvurusundan sonra 2 saat içinde ölen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Her hasta formu için; ad soyad, dosya numarası, yaş, cinsiyet, başvuru günü (hafta içi sonu/tatil), başvuru saati (08:00-16:00 / 16:00-24:00 / 24:00-08:00), komorbid hastalıklar, yoğun bakım ünitesi kabul modeline göre yatış uygunluğu, yoğun bakım ünitesine yatış oranları ve acil serviste kalış süresi, taburculuk veya ölüm durumları kayıt edildi. Yoğun bakım ünitesine yatış uygunluğu kabul modellerine göre değerlendirildi.
Öncelik modeli 1, yoğun bakım tedavisinden en fazla fayda görecek hastalar (septik şok, miyokard enfarktüsü v.b.); öncelik modeli 2, monitörize ama yakın takip gereksinimi olan hastalar (kronik durumların akut alevlenmeleri v.b.); öncelik modeli 3, metastatik kanser ve sürekli bakım durumu ile unstabil kliniğe sahip hastalar (nötropenik ateş, tamponad v.b.); öncelik modeli 4 ise yoğun bakım tedavisinden fayda göremeyecek kadar iyi ya da kötü hastalardan (tedaviye cevapsız malignite hastaları, stabil ketoasidoz v.b.) oluşmaktadır.
Tanı modeline göre, kardiyak, pulmoner, nörolojik, gastrointestinal sistem, endokrin-metabolik hastalıklar, zehirlenme ve diğer hastalıklar yoğun bakım yatış gerekliliği açısından değerlendirildi.
Objektif parametre modeline göre ise, vital bulgular, fiziksel bulgular, laboratuvar bulguları, radyoloji tetkikleri ve elektrokardiyografi bulguları yoğun bakıma yatış gerekliliğinde kullanılan parametreler idi.
1626. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
bakım
serviste
hasta
acil
yatış


26. SAYFA ICERIGI

3. GEREÇ ve YÖNTEM 3.1. Çalışmanın Yapılışı
İleriye dönük, gözlemsel planlanan çalışma için Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Değerlendirme Komisyonundan 27.03.2013 değerlendirme tarihli GO 13/244-20 karar numaralı etik kurul onayı alındı. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise başvuran 18 yaş üstü hastalardan, travma dışı medikal nedenlerle yoğun bakım ünitelerine (İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Genel Cerrahi, Nöroloji, Nöroşirurji, Göğüs-Kalp Damar Cerrahisi, Anestezi) danışılan hastalar çalışmaya alındı. Herhangi bir nedenle, tedavisi sonuçlanmadan hastaneden ayrılan hastalar ve acil servise başvurusundan sonra 2 saat içinde ölen hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Her hasta formu için; ad soyad, dosya numarası, yaş, cinsiyet, başvuru günü (hafta içi sonu/tatil), başvuru saati (08:00-16:00 / 16:00-24:00 / 24:00-08:00), komorbid hastalıklar, yoğun bakım ünitesi kabul modeline göre yatış uygunluğu, yoğun bakım ünitesine yatış oranları ve acil serviste kalış süresi, taburculuk veya ölüm durumları kayıt edildi. Yoğun bakım ünitesine yatış uygunluğu kabul modellerine göre değerlendirildi.
Öncelik modeli 1, yoğun bakım tedavisinden en fazla fayda görecek hastalar (septik şok, miyokard enfarktüsü v.b.); öncelik modeli 2, monitörize ama yakın takip gereksinimi olan hastalar (kronik durumların akut alevlenmeleri v.b.); öncelik modeli 3, metastatik kanser ve sürekli bakım durumu ile unstabil kliniğe sahip hastalar (nötropenik ateş, tamponad v.b.); öncelik modeli 4 ise yoğun bakım tedavisinden fayda göremeyecek kadar iyi ya da kötü hastalardan (tedaviye cevapsız malignite hastaları, stabil ketoasidoz v.b.) oluşmaktadır.
Tanı modeline göre, kardiyak, pulmoner, nörolojik, gastrointestinal sistem, endokrin-metabolik hastalıklar, zehirlenme ve diğer hastalıklar yoğun bakım yatış gerekliliği açısından değerlendirildi.
Objektif parametre modeline göre ise, vital bulgular, fiziksel bulgular, laboratuvar bulguları, radyoloji tetkikleri ve elektrokardiyografi bulguları yoğun bakıma yatış gerekliliğinde kullanılan parametreler idi.
16

İlgili Kaynaklarsingle.php