4. BULGULAR
4.1. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Demografik Özellikleri
Bu çalışmanın yapıldığı 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise 13.963 hasta başvurdu. Bu süre içinde 400 hasta, medikal nedenler (travma dışı) ile yoğun bakım ünitesine yatış amaçlı konsülte edildi.
400 hastanın 244ü (%61) erkek, 156sı (%39) kadın olup, erkek cinsiyet istatistik olarak daha yüksek idi (p<0.001) . Erkek hastalarda yaş ortalaması (range) 62 (18 94), kadın hastalarda yaş ortalaması (range) ise 63 (20 97) olup, cinsiyete göre yaş ortalamasında anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05).

Tablo 4.1: Hastaların cinsiyet ve yaş dağılımı

Erkek Kadın p

Hasta n%
244 (61.0) 156 (39.0)
<0.001 Yaş ortalama (range) 62 (18 94) 63 (20 97) > 0.05

1828. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
acil
hastaların
yoğun
bakım
ünitesine


28. SAYFA ICERIGI

4. BULGULAR
4.1. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Demografik Özellikleri
Bu çalışmanın yapıldığı 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise 13.963 hasta başvurdu. Bu süre içinde 400 hasta, medikal nedenler (travma dışı) ile yoğun bakım ünitesine yatış amaçlı konsülte edildi.
400 hastanın 244ü (%61) erkek, 156sı (%39) kadın olup, erkek cinsiyet istatistik olarak daha yüksek idi (p<0.001) . Erkek hastalarda yaş ortalaması (range) 62 (18 94), kadın hastalarda yaş ortalaması (range) ise 63 (20 97) olup, cinsiyete göre yaş ortalamasında anlamlı fark saptanmadı (p> 0.05).

Tablo 4.1: Hastaların cinsiyet ve yaş dağılımı

Erkek Kadın p

Hasta n%
244 (61.0) 156 (39.0)
<0.001 Yaş ortalama (range) 62 (18 94) 63 (20 97) > 0.05

18

İlgili Kaynaklarsingle.php