4.2.2. Tanı modeline göre:
Yoğun bakım ünitesine konsulte edilen 368 hastanın (%92.2) tanı modeline göre yoğun bakım ünitesi yatış endikasyonu mevcuttu. 32 hastada (%7.8) tanı modeline göre yatış endikasyonu belirlenemedi.

Şekil 4.2.2: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yoğun bakıma yatış uygunluğunun tanı modeline göre değerlendirilmesi.

%
30
25 25,5
20 22,7
15 16,8 16,5 10 12,5
5 7,2 3 2,8 0

Tanı grupları

2030. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yatış
yoğun
bakım
ünitesine
ünitesi
hastaların


30. SAYFA ICERIGI

4.2.2. Tanı modeline göre:
Yoğun bakım ünitesine konsulte edilen 368 hastanın (%92.2) tanı modeline göre yoğun bakım ünitesi yatış endikasyonu mevcuttu. 32 hastada (%7.8) tanı modeline göre yatış endikasyonu belirlenemedi.

Şekil 4.2.2: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yoğun bakıma yatış uygunluğunun tanı modeline göre değerlendirilmesi.

%
30
25 25,5
20 22,7
15 16,8 16,5 10 12,5
5 7,2 3 2,8 0

Tanı grupları

20

İlgili Kaynaklarsingle.php