4.2.3. Objektif parametre modeline göre:
Yoğun bakım ünitesine konsulte edilen 248 hastanın (%62.1) objektif parametre modeline göre yoğun bakım ünitesi yatış endikasyonu mevcuttu. 152 hastanın (%37.9) objektif parametre modeline göre yatış endikasyonu saptanmadı.

Şekil 4.2.3: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yoğun bakıma yatış uygunluğunun objektif parametre modeline göre değerlendirilmesi

%

30

25 20 24,7
15

22

10

5 7,2 5,7 2,5 0

Parametre grupları

4.3. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Başvuru Zamanına Göre Dağılımı ve Dağılımın Acil Serviste Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisi
Hastaların 296sı (%74) hafta içi, 104ü (%26) hafta sonu başvurdu. 08:00-16:00 saatleri arasında 159 (%39,8) başvuru, 16:00-24:00 saatleri arasında 156 (%39) başvuru, 24:00-08:00 saatleri arasında 85 (%21,3) başvuru oldu.
2131. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
bakım
yatış
ünitesi
serviste
modeline


31. SAYFA ICERIGI

4.2.3. Objektif parametre modeline göre:
Yoğun bakım ünitesine konsulte edilen 248 hastanın (%62.1) objektif parametre modeline göre yoğun bakım ünitesi yatış endikasyonu mevcuttu. 152 hastanın (%37.9) objektif parametre modeline göre yatış endikasyonu saptanmadı.

Şekil 4.2.3: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yoğun bakıma yatış uygunluğunun objektif parametre modeline göre değerlendirilmesi

%

30

25 20 24,7
15

22

10

5 7,2 5,7 2,5 0

Parametre grupları

4.3. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Başvuru Zamanına Göre Dağılımı ve Dağılımın Acil Serviste Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisi
Hastaların 296sı (%74) hafta içi, 104ü (%26) hafta sonu başvurdu. 08:00-16:00 saatleri arasında 159 (%39,8) başvuru, 16:00-24:00 saatleri arasında 156 (%39) başvuru, 24:00-08:00 saatleri arasında 85 (%21,3) başvuru oldu.
21

İlgili Kaynaklarsingle.php