Hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü (p<0.001) . Hafta içi ya da dışında ve günün bölünmüş saatlerinde başvuran hastaların acil servis kalış süresi ve mortalite oranlarında anlamlı fark görülmedi (p>0.05).

Tablo 4.3.1: Başvuru gününe göre acil servis kalış süresi ve mortalite

Hafta içi Hafta sonu p

Acil Kalış Süresi(saat)
median (range) 12 (0.5-1176) 13 (0.5-672) 0.886

Mortalite
n (%) 100 (%33.8) 70 (%34)
0.839

Tablo 4.3.2: Başvuru saatine göre acil servis kalış süresi ve mortalite

08:00-16:00 16:00-24:00 24:00-08:00
p

Acil Kalış Süresi(saat)
median (range) 9 (0.5-1176) 17 (0.5-792) 12 (0.5-624) 0.065

Mortalite
n (%) 57 (%35.8) 51 (%32.7) 26 (%30.6)
0.683

2232. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
acil
servis
hastaların
mortalite
kalış


32. SAYFA ICERIGI

Hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü (p<0.001) . Hafta içi ya da dışında ve günün bölünmüş saatlerinde başvuran hastaların acil servis kalış süresi ve mortalite oranlarında anlamlı fark görülmedi (p>0.05).

Tablo 4.3.1: Başvuru gününe göre acil servis kalış süresi ve mortalite

Hafta içi Hafta sonu p

Acil Kalış Süresi(saat)
median (range) 12 (0.5-1176) 13 (0.5-672) 0.886

Mortalite
n (%) 100 (%33.8) 70 (%34)
0.839

Tablo 4.3.2: Başvuru saatine göre acil servis kalış süresi ve mortalite

08:00-16:00 16:00-24:00 24:00-08:00
p

Acil Kalış Süresi(saat)
median (range) 9 (0.5-1176) 17 (0.5-792) 12 (0.5-624) 0.065

Mortalite
n (%) 57 (%35.8) 51 (%32.7) 26 (%30.6)
0.683

22

İlgili Kaynaklarsingle.php