4.5. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Konsültasyon Sayıları ve Konsültasyon Sayılarının Yatış Süresi ve Mortaliteye Etkileri

En çok konsültasyon istenen bölümler; 205 hastada (%51.3) iç hastalıkları, 182 hastada (%45.5) enfeksiyon hastalıkları, 119 hastada (%29.8) kardiyoloji idi.

Şekil 4.5: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastalara, acil serviste istenen konsültasyon oranları

Konsultasyon istenen klinik
%

60

50 51,3
40

45,5

30
20 29,8 10 21 19,3
8,8 0

8

4 3,5

160 hastada (%40) 1 konsültasyon mevcutken, 240 hastada (%60) 2 ve üzeri konsültasyon istendi. Konsültasyon sayısı ile mortalite ve hastane yatış süresi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; 1 konsültasyon istenen hastalarda acil serviste kalış süresi median (range)
4 (0,5-264) saat iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda Acil serviste kalış süresi median (range) 17 (1-672) saat olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). 1 konsültasyon istenen hastalarda hastane yatış süresi median (range) 130 (4-1874) saat iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda 2434. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
kalış
hastaların
serviste
acil
yatış


34. SAYFA ICERIGI

4.5. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Konsültasyon Sayıları ve Konsültasyon Sayılarının Yatış Süresi ve Mortaliteye Etkileri

En çok konsültasyon istenen bölümler; 205 hastada (%51.3) iç hastalıkları, 182 hastada (%45.5) enfeksiyon hastalıkları, 119 hastada (%29.8) kardiyoloji idi.

Şekil 4.5: Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastalara, acil serviste istenen konsültasyon oranları

Konsultasyon istenen klinik
%

60

50 51,3
40

45,5

30
20 29,8 10 21 19,3
8,8 0

8

4 3,5

160 hastada (%40) 1 konsültasyon mevcutken, 240 hastada (%60) 2 ve üzeri konsültasyon istendi. Konsültasyon sayısı ile mortalite ve hastane yatış süresi arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; 1 konsültasyon istenen hastalarda acil serviste kalış süresi median (range)
4 (0,5-264) saat iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda Acil serviste kalış süresi median (range) 17 (1-672) saat olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). 1 konsültasyon istenen hastalarda hastane yatış süresi median (range) 130 (4-1874) saat iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda 24

İlgili Kaynaklarsingle.php