hastane yatış süresi median (range) 208 (8-1853) saat olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). 1 konsültasyon istenen hastalarda mortalite % 9.1 iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda mortalite %48.1 olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). Tablo 4.5: Konsültasyon sayısının, acil servis kalış süresi, hastane yatış süresi ve mortalite üzerindeki etkileri Konsultasyon sayısı 1 2 p Acil servis kalış süresi (saat) median (range) 4 (0,5-264) 17 (1-672) < 0.001 Hastane yatış süresi (saat) median (range) 130 (4-1874) 208 (8-1853) < 0.001 Mortalite % 9,1 %48,1 < 0.001 4.6. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Oranları ve Yatışların Yoğun Bakım Ünitesine Göre Dağılımı Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yatış durumlarına bakıldığında; Yoğun bakım ünitesine yatan hasta sayısı 269 (%67.3), Palyatif servise yatan hasta sayısı 48 (%12), Akut bakım servisine yatan hasta sayısı 22 (%5.4) olarak bulundu. 61 hasta (%15.3) herhangi bir yoğun bakım ya da servise yatırılamadı. Bu hastaların takip ve tedavisi acil serviste devam etti. Acil serviste kalan hastaların 43ü (%70.4) iç hastalıkları veya anestezi, 14ü (%23) kardiyoloji, 4ü (%6.6) nöroloji yoğun bakım ünitelerine yatış için konsülte edilmişti. 2535. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
süresi
kalış
hasta
hastaların
servis


35. SAYFA ICERIGI

hastane yatış süresi median (range) 208 (8-1853) saat olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). 1 konsültasyon istenen hastalarda mortalite % 9.1 iken, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda mortalite %48.1 olup, aradaki farkın anlamlı olduğu görüldü (p< 0.001). Tablo 4.5: Konsültasyon sayısının, acil servis kalış süresi, hastane yatış süresi ve mortalite üzerindeki etkileri Konsultasyon sayısı 1 2 p Acil servis kalış süresi (saat) median (range) 4 (0,5-264) 17 (1-672) < 0.001 Hastane yatış süresi (saat) median (range) 130 (4-1874) 208 (8-1853) < 0.001 Mortalite % 9,1 %48,1 < 0.001 4.6. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Oranları ve Yatışların Yoğun Bakım Ünitesine Göre Dağılımı Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen hastaların yatış durumlarına bakıldığında; Yoğun bakım ünitesine yatan hasta sayısı 269 (%67.3), Palyatif servise yatan hasta sayısı 48 (%12), Akut bakım servisine yatan hasta sayısı 22 (%5.4) olarak bulundu. 61 hasta (%15.3) herhangi bir yoğun bakım ya da servise yatırılamadı. Bu hastaların takip ve tedavisi acil serviste devam etti. Acil serviste kalan hastaların 43ü (%70.4) iç hastalıkları veya anestezi, 14ü (%23) kardiyoloji, 4ü (%6.6) nöroloji yoğun bakım ünitelerine yatış için konsülte edilmişti. 25

İlgili Kaynaklarsingle.php