Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda öncelik modeline göre 32 hastada (%11.9), tanı modeline göre 31 hastada (%11.4), objektif parametre modeline göre ise 156 hastada (%58) uygunsuz yatış tespit edildi.

Şekil 4.6.1: Yoğun bakım ünitesine yatış verilen ve acil serviste kalan hastaların dağılımları

Yatış verilen yoğun bakım ünitesi
%

30

25 20 24,1

23,4

15
10
5
0 Kardiyoloji Genel Cerrahi

17,8 16

15,3

8,9 6,3 3,3

Nöroloji

İç Nöroşirurji Anestezi Kalp Damar Acil Servis

Hastalıkları

Cerrahisi

Şekil 4.6.2: Acil serviste kalan hastaların yatış için konsülte edildiği yoğun bakımlar

%
80 70 60 70,4 50 40 30 20 10
0 İç Hastalıkları veya Anestezi

23 Kardiyoloji

6,6 Nöroloji

2636. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
bakım
hastalıkları
servis
acil
yatış


36. SAYFA ICERIGI

Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda öncelik modeline göre 32 hastada (%11.9), tanı modeline göre 31 hastada (%11.4), objektif parametre modeline göre ise 156 hastada (%58) uygunsuz yatış tespit edildi.

Şekil 4.6.1: Yoğun bakım ünitesine yatış verilen ve acil serviste kalan hastaların dağılımları

Yatış verilen yoğun bakım ünitesi
%

30

25 20 24,1

23,4

15
10
5
0 Kardiyoloji Genel Cerrahi

17,8 16

15,3

8,9 6,3 3,3

Nöroloji

İç Nöroşirurji Anestezi Kalp Damar Acil Servis

Hastalıkları

Cerrahisi

Şekil 4.6.2: Acil serviste kalan hastaların yatış için konsülte edildiği yoğun bakımlar

%
80 70 60 70,4 50 40 30 20 10
0 İç Hastalıkları veya Anestezi

23 Kardiyoloji

6,6 Nöroloji

26

İlgili Kaynaklarsingle.php