4.7. Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Acil Serviste Kalış Süresi ve Bu Sürenin Mortaliteye Etkisi
Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste kalış süresi median (range) 8 (1 720) saat olarak bulundu.
Acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastaların, acil serviste kalış süresi <6 saat olan hastalarda mortalite oranı %17.8, 6-12 saat olan hastalarda %19, 12-24 saat olan hastalarda %13.7 tespit edilmiş olup aradaki fark anlamlı bulunmadı (p>0.05). Acil serviste kalış süresi <24 saat olan hastalarda mortalite oranı %17.2 iken, kalış süresi 24-72 saat olan hastaların mortalite oranı ise % 41.7 saptandı. Yoğun bakım ünitesine 24 saat içinde yatan hastalar ile 24-72 saat içinde yatanlar arasındaki mortalite farkı istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.006). Şekil 4.7: Yoğun bakım yatışı verilen hastaların acil serviste kalış süresinin mortalite üzerine etkisi Mortalite oranı (%) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% <6 p=0.006 6-12 12-24 24-72 Acil servis kalış süresi (saat) >72

2737. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

servis
hastalar
mortalite
acil
saat
süresi


37. SAYFA ICERIGI

4.7. Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Acil Serviste Kalış Süresi ve Bu Sürenin Mortaliteye Etkisi
Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste kalış süresi median (range) 8 (1 720) saat olarak bulundu.
Acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastaların, acil serviste kalış süresi <6 saat olan hastalarda mortalite oranı %17.8, 6-12 saat olan hastalarda %19, 12-24 saat olan hastalarda %13.7 tespit edilmiş olup aradaki fark anlamlı bulunmadı (p>0.05). Acil serviste kalış süresi <24 saat olan hastalarda mortalite oranı %17.2 iken, kalış süresi 24-72 saat olan hastaların mortalite oranı ise % 41.7 saptandı. Yoğun bakım ünitesine 24 saat içinde yatan hastalar ile 24-72 saat içinde yatanlar arasındaki mortalite farkı istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.006). Şekil 4.7: Yoğun bakım yatışı verilen hastaların acil serviste kalış süresinin mortalite üzerine etkisi Mortalite oranı (%) 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% <6 p=0.006 6-12 12-24 24-72 Acil servis kalış süresi (saat) >72

27

İlgili Kaynaklarsingle.php