4.8. Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan ve Acil Serviste Kalan Hastaların Karşılaştırılması Hastane yatışı yapılamadığı için acil serviste kalan 61 hastanın (%15.3)
yaş ortalaması 66.6 (28 97) iken, yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda 60.4 (18 94) idi ve aradaki fark anlamlıydı (p<0.009). Acil servise hafta içi ya da günün bölünmüş saatlerinde başvurunun, yoğun bakım ünitesine yatışta etkili olmadığı görüldü (p>0.05).
Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatan hastalar öncelik modeline göre karşılaştırıldığında; Acil serviste izlenen 9 (%14.8), yoğun bakım ünitesinde izlenen 83
hastanın (%30.9) öncelik modeli 1 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 1 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.011). Acil serviste izlenen 2 (%3.3), yoğun bakım ünitesinde izlenen 122 hastanın (%45.4) öncelik modeli 2 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 2 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Acil serviste izlenen 50 (%82.0), yoğun bakım ünitesinde izlenen 32 hastanın (%11.9) öncelik modeli 3 idi. Acil serviste kalan öncelik modeli 3 hastalar yoğun bakım ünitesine yatanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Yoğun bakım ünitesinde izlenen 32 hasta (%11.9) öncelik modeli 4 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 4 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.004). 2838. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
hastalar
serviste
acil
hasta
ünitesine


38. SAYFA ICERIGI

4.8. Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan ve Acil Serviste Kalan Hastaların Karşılaştırılması Hastane yatışı yapılamadığı için acil serviste kalan 61 hastanın (%15.3)
yaş ortalaması 66.6 (28 97) iken, yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda 60.4 (18 94) idi ve aradaki fark anlamlıydı (p<0.009). Acil servise hafta içi ya da günün bölünmüş saatlerinde başvurunun, yoğun bakım ünitesine yatışta etkili olmadığı görüldü (p>0.05).
Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatan hastalar öncelik modeline göre karşılaştırıldığında; Acil serviste izlenen 9 (%14.8), yoğun bakım ünitesinde izlenen 83
hastanın (%30.9) öncelik modeli 1 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 1 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.011). Acil serviste izlenen 2 (%3.3), yoğun bakım ünitesinde izlenen 122 hastanın (%45.4) öncelik modeli 2 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 2 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Acil serviste izlenen 50 (%82.0), yoğun bakım ünitesinde izlenen 32 hastanın (%11.9) öncelik modeli 3 idi. Acil serviste kalan öncelik modeli 3 hastalar yoğun bakım ünitesine yatanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Yoğun bakım ünitesinde izlenen 32 hasta (%11.9) öncelik modeli 4 idi. Yoğun bakım ünitesine yatan öncelik modeli 4 hastalar acil serviste kalanlardan anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.004). 28

İlgili Kaynaklarsingle.php