Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatan hastalar tanı modeline göre incelendiğinde; Sepsis tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 30 (%49.2) iken,
yoğun bakım ünitesinde 16 (%5.9) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0.001). Pulmoner sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 31 (%50.8) iken, yoğun bakım ünitesinde 39 (%14.5) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0.001). Gastrointestinal sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 8 (%13.2) iken, yoğun bakım ünitesinde 10 (%3.7) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.004). Nörolojik sistem sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 4 (%6.6) iken, yoğun bakım ünitesinde 58 (%21.6) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.007). Komorbiditeler incelendiğinde, acil serviste kalan onkoloji öyküsüne sahip hasta sayısı 37 (%60.7) iken, yoğun bakım ünitesinde 57 (%21.2) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Diğer komorbid hastalıklar arasında fark görülmedi. Acil serviste kalan hastaların 46sında (%75.4), yoğun bakım ünitesine yatan hastaların ise 55inde (%20.4) ölüm görüldü. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). 2939. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İskemik inme ile acil servise başvuran hastalarda akut faz reaktanları ve sitokin düzeyleri ile kısa dönem mortalite arasındaki ilişki Iskemik inme ile acil servise başvuran hastalarda akut faz reaktanlari ve sitokin düzeyleri ile kisa dönem mortalite arasindaki ilişki - Sayfa 61
4.BULGULAR Çalışma süresince 115 hasta acil servise akut iskemik inme tanısı aldı. Bu hastaların 18’i takipleri sırasında yeniden inme geçirdikleri için, 12 hasta kronik hastalıkları olduğu için (intrakraniyal kitle, kronik böbrek yetmezliği, intraabdominal kitle, karaciğer yetmezliği), 8 hasta nöroloji yoğun bakımda yatarken yapılan tetkik sonrası kanama komponenti olan iskemik inme tanısı aldığ...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fark
anlamlı
hasta
hastalar
inde
hastaların


39. SAYFA ICERIGI

Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatan hastalar tanı modeline göre incelendiğinde; Sepsis tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 30 (%49.2) iken,
yoğun bakım ünitesinde 16 (%5.9) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0.001). Pulmoner sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 31 (%50.8) iken, yoğun bakım ünitesinde 39 (%14.5) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p <0.001). Gastrointestinal sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 8 (%13.2) iken, yoğun bakım ünitesinde 10 (%3.7) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.004). Nörolojik sistem sistem tanısı ile acil serviste takip edilen hasta sayısı 4 (%6.6) iken, yoğun bakım ünitesinde 58 (%21.6) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0.007). Komorbiditeler incelendiğinde, acil serviste kalan onkoloji öyküsüne sahip hasta sayısı 37 (%60.7) iken, yoğun bakım ünitesinde 57 (%21.2) idi ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Diğer komorbid hastalıklar arasında fark görülmedi. Acil serviste kalan hastaların 46sında (%75.4), yoğun bakım ünitesine yatan hastaların ise 55inde (%20.4) ölüm görüldü. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.001). 29

İlgili Kaynaklarsingle.php