Tablo 4.8: Acil serviste kalan ve Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların karşılaştırılması

Özellikler

Acil serviste kalan hasta
(n=61)

Yoğun bakıma yatan hasta (n=269)

P

Yaş ortalaması (range)

67 (28 97)

60 (18 94)

0.009

Acil servis başvuru zamanı Hafta içi 08:00-16:00
16:00- 24:00
24:00-08:00

47 (77.0%) 26 (42.6%) 26 (42.6%)
9 (14.8%)

197 (73.2%) 106 (39.4%) 102 (37.9%)
61 (22.7%)

0.541 0.645 0.496 0.173

Öncelik modeli Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Öncelik 4

9 (14.8%) 2 (3.3%) 50 (82.0%) 0 (0.0%)

83 (30.9%) 122 (45.4%)
32 (11.9%) 32 (11.9%)

0.011 <0.001 <0.001 0.004 Tanı modeli Kardiyak sistem Pulmoner sistem Sepsis Nörolojik sistem Gastrointestinal sistem Endokrin-Metabolik sistem İlaç doz aşımı 14 (23.0%) 31 (50.8%) 30 (49.2%) 4 (6.6%) 8 (13.2%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) 79 (29.4%) 39 (14.5%) 16 (5.9%) 58 (21.6%) 10 (3.7%) 4 (1.5%) 9 (3.3%) 0.314 <0.001 <0.001 0.007 0.004 0.930 0.483 Komorbidite Hipertansiyon Koroner arter hastalığı Malignite öyküsü Diabet mellitus Konjestif kalp yetmezliği/Aritmi Nörolojik hastalık tanısı KOAH/Astım Kronik renal hastalık Mortalite (ölüm) 20 (32.8%) 13 (21.3%) 37 (60.7%) 12 (19.7%) 14 (23.0%) 18 (29.5%) 8 (13.1%) 3 (4.9%) 46 (75.4%) 121 (45.0%) 83 (30.9%) 57 (21.2%) 50 (20.8%) 54 (20.1%) 50 (18.6%) 30 (11.2%) 22 (8.2%) 55 (20.4%) 0.082 0.138 <0.001 0.842 0.616 0.057 0.665 0.385 <0.001 3040. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
servis
hasta
serviste
bakım
hastaların


40. SAYFA ICERIGI

Tablo 4.8: Acil serviste kalan ve Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların karşılaştırılması

Özellikler

Acil serviste kalan hasta
(n=61)

Yoğun bakıma yatan hasta (n=269)

P

Yaş ortalaması (range)

67 (28 97)

60 (18 94)

0.009

Acil servis başvuru zamanı Hafta içi 08:00-16:00
16:00- 24:00
24:00-08:00

47 (77.0%) 26 (42.6%) 26 (42.6%)
9 (14.8%)

197 (73.2%) 106 (39.4%) 102 (37.9%)
61 (22.7%)

0.541 0.645 0.496 0.173

Öncelik modeli Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3 Öncelik 4

9 (14.8%) 2 (3.3%) 50 (82.0%) 0 (0.0%)

83 (30.9%) 122 (45.4%)
32 (11.9%) 32 (11.9%)

0.011 <0.001 <0.001 0.004 Tanı modeli Kardiyak sistem Pulmoner sistem Sepsis Nörolojik sistem Gastrointestinal sistem Endokrin-Metabolik sistem İlaç doz aşımı 14 (23.0%) 31 (50.8%) 30 (49.2%) 4 (6.6%) 8 (13.2%) 1 (1.6%) 1 (1.6%) 79 (29.4%) 39 (14.5%) 16 (5.9%) 58 (21.6%) 10 (3.7%) 4 (1.5%) 9 (3.3%) 0.314 <0.001 <0.001 0.007 0.004 0.930 0.483 Komorbidite Hipertansiyon Koroner arter hastalığı Malignite öyküsü Diabet mellitus Konjestif kalp yetmezliği/Aritmi Nörolojik hastalık tanısı KOAH/Astım Kronik renal hastalık Mortalite (ölüm) 20 (32.8%) 13 (21.3%) 37 (60.7%) 12 (19.7%) 14 (23.0%) 18 (29.5%) 8 (13.1%) 3 (4.9%) 46 (75.4%) 121 (45.0%) 83 (30.9%) 57 (21.2%) 50 (20.8%) 54 (20.1%) 50 (18.6%) 30 (11.2%) 22 (8.2%) 55 (20.4%) 0.082 0.138 <0.001 0.842 0.616 0.057 0.665 0.385 <0.001 30

İlgili Kaynaklarsingle.php