5. TARTISMA
Kritik hastaların acil servis başvuruları sürekli artan bir eğilim göstermektedir [12]. Yoğun bakım kapasitesinin kritik hasta bakım ihtiyacını karşılayacak oranda arttırılamaması, hastaların yatışı için triaj uygulanmasını gündeme getirmiştir [44]. Triaj uygulaması ile yoğun bakım tedavisinden daha fazla yarar görecek hastaların yatışı amaçlanmaktadır [45]. Ancak yatışı yapılamayan hastaların uygun kritik bakım alanlarına yerleştirilememesi pek çok probleme neden olmaktadır. Acil servis kalış süresi ve kalabalıklığı artmakta, hasta bakım kalitesi azalmakta, morbidite ve mortalite oranları yükselmektedir [3-8]. Üstelik kritik hastanın yoğun bakıma kabulü ile ilgili kılavuzlar geliştirilmiş olmakla birlikte, bu kılavuzlar hangi hastanın yoğun bakıma, hangi hastanın akut bakım alanına, hangi hastanın palyatif bakım servisine yatacağı konusunda yeterli bilgi içermemektedir [41]. Bu çalışma ile kritik hastaların acil servis başvurularını, yoğun bakım yatışlarını, acil serviste kalış sürelerini belirlemek istedik. Elde edilen veriler ile kritik hasta bakım kalitesini arttırmayı amaçladık.
Acil servise başvuran ve yoğun bakım ünitesine danışılan hastalarda literatür ile uyumlu olarak erkek cinsiyet oranının daha fazla olduğu görüldü. [46, 47]. Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen kritik hastaların yaş ortalaması erkek hastalarda 62, kadın hastalarda 63 olup ülkemizdeki ve dünyadaki veriler ile uyumlu olarak yüksek tespit edildi [46-49]. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı gösteren hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselmektedir [47]. Bu durum tüm dünyada ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlıdır. Yaşlanma ile birlikte kronik hastalıklar ve yoğun bakım ihtiyacı dhil olmak üzere hastane yatış ihtiyacı da artmaktadır [49].
Hastalar yoğun bakım ünitesi kabul kriterlerine göre gruplandığında, hastaların %29.5i öncelik 3 grubu hastalardan oluşmaktaydı. Shum ve arkadaşlarının tüm servislerden yoğun bakım ünitesine yatış için danışılan hastalar arasında yaptığı çalışmada öncelik modeli 3 hasta oranı %18.6 saptanmıştır [4]. Bu çalışmada öncelik modeli 3 olan hasta sayısının daha yüksek bulunması, bir onkoloji hastanemizin olması ve onkoloji hasta
3141. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ünitesi
yatış
acil
servis
hastalar
serviste


41. SAYFA ICERIGI

5. TARTISMA
Kritik hastaların acil servis başvuruları sürekli artan bir eğilim göstermektedir [12]. Yoğun bakım kapasitesinin kritik hasta bakım ihtiyacını karşılayacak oranda arttırılamaması, hastaların yatışı için triaj uygulanmasını gündeme getirmiştir [44]. Triaj uygulaması ile yoğun bakım tedavisinden daha fazla yarar görecek hastaların yatışı amaçlanmaktadır [45]. Ancak yatışı yapılamayan hastaların uygun kritik bakım alanlarına yerleştirilememesi pek çok probleme neden olmaktadır. Acil servis kalış süresi ve kalabalıklığı artmakta, hasta bakım kalitesi azalmakta, morbidite ve mortalite oranları yükselmektedir [3-8]. Üstelik kritik hastanın yoğun bakıma kabulü ile ilgili kılavuzlar geliştirilmiş olmakla birlikte, bu kılavuzlar hangi hastanın yoğun bakıma, hangi hastanın akut bakım alanına, hangi hastanın palyatif bakım servisine yatacağı konusunda yeterli bilgi içermemektedir [41]. Bu çalışma ile kritik hastaların acil servis başvurularını, yoğun bakım yatışlarını, acil serviste kalış sürelerini belirlemek istedik. Elde edilen veriler ile kritik hasta bakım kalitesini arttırmayı amaçladık.
Acil servise başvuran ve yoğun bakım ünitesine danışılan hastalarda literatür ile uyumlu olarak erkek cinsiyet oranının daha fazla olduğu görüldü. [46, 47]. Yoğun bakım ünitesine konsülte edilen kritik hastaların yaş ortalaması erkek hastalarda 62, kadın hastalarda 63 olup ülkemizdeki ve dünyadaki veriler ile uyumlu olarak yüksek tespit edildi [46-49]. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre yoğun bakım ünitesine yatış ihtiyacı gösteren hastaların yaş ortalaması yıllar içinde yükselmektedir [47]. Bu durum tüm dünyada ortalama yaşam süresinin uzamasına bağlıdır. Yaşlanma ile birlikte kronik hastalıklar ve yoğun bakım ihtiyacı dhil olmak üzere hastane yatış ihtiyacı da artmaktadır [49].
Hastalar yoğun bakım ünitesi kabul kriterlerine göre gruplandığında, hastaların %29.5i öncelik 3 grubu hastalardan oluşmaktaydı. Shum ve arkadaşlarının tüm servislerden yoğun bakım ünitesine yatış için danışılan hastalar arasında yaptığı çalışmada öncelik modeli 3 hasta oranı %18.6 saptanmıştır [4]. Bu çalışmada öncelik modeli 3 olan hasta sayısının daha yüksek bulunması, bir onkoloji hastanemizin olması ve onkoloji hasta
31

İlgili Kaynaklarsingle.php