hastanelerin kendi klinik yaklaşımlarına göre şekillenmektedir. Bu modele göre yoğun bakım ünitesi kabul koşulları, laboratuvar ya da vital bulgular gibi sayısal veriler üzerinden belirlenir. Bazı durumlarda bu verilerin alt ve üst sınırları aşılmamakla beraber, yakından izlem ve takip ihtiyacı devam edebilir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerine uygunsuz yatış oranları, uygunsuz konsültasyon oranlarından daha yüksek idi. Yoğun bakım üniteleride, yukarıda bahsedilen uygunsuz konsültasyon nedenleri ile uygunsuz hasta yatırmaktadır. Öncelik modeli 3, yaşam beklentisi ve kalitesi düşük hastaların yatırılacağı uygun alanların olmaması, bu hastaların yoğun bakım yataklarına yatırılması sonucunu doğurmaktadır.
Tanı modeline göre en sık kardiyak, pulmoner, nörolojik sistem hastalıkları ve sepsis nedeni ile yoğun bakım konsültasyonunun istendiği görüldü. Simchen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da en sık yatış nedenleri; pulmoner, kardiyak ve nörolojik sistemler ile ilgili hastalıklar, şoksepsis olarak bulunmuştur [2]. Ülkemizde yapılan bir acil servis çalışmasında, triaj 1 grubu başvuruların en sık nedenleri de benzer idi [15]. Caldeira ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; mekanik ventilasyon gereksiniminin tüm öncelik modellerinde, sepsis tanısının ise öncelik 3 ve 4 hastalarında yüksek sıklıkla olduğu görülmüştür [55]. 2005 yılında Fransada yapılan çok merkezli bir çalışmada; acil servisten yoğun bakım ünitesine en sık konsültasyon nedeni, solunum yetmezliği, şok ve koma olarak tespit edilmiştir [51]. Kronik hastalık prevalansı, yaşlı nüfus ve sepsis insidansında artış ile birlikte solunum, kardiyak sistem ve sepsis kliniği tanılarında artış meydana
gelmektedir [1]. ABDde 2010 yılında yapılan bir çalışmada, mesai dışı saatlerde acil
servis başvurularının daha az olduğu görülmüştür [9]. 2005 yılında İngilterede Aylin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, 4.3 milyon acil servis başvurusu incelenmiş ve hafta sonu başvuran hastaların mortalitelerinin, hafta içi başvuranlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur [56]. Bu sonuç, hafta sonu günlerinde konsültan hekimlerin hastayı değerlendirme ve yatış konusunda daha yavaş ve isteksiz davranmalarına bağlanmıştır. Bu çalışmada hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü. Bununla birlikte hafta içi / dışı ya da günün bölünmüş saatlerinde acil servis başvurusunun, acil serviste kalış süresi ve hastane mortalitesini
3343. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
tanı
acil
bakım
yatış
serviste


43. SAYFA ICERIGI

hastanelerin kendi klinik yaklaşımlarına göre şekillenmektedir. Bu modele göre yoğun bakım ünitesi kabul koşulları, laboratuvar ya da vital bulgular gibi sayısal veriler üzerinden belirlenir. Bazı durumlarda bu verilerin alt ve üst sınırları aşılmamakla beraber, yakından izlem ve takip ihtiyacı devam edebilir. Bu çalışmada yoğun bakım ünitelerine uygunsuz yatış oranları, uygunsuz konsültasyon oranlarından daha yüksek idi. Yoğun bakım üniteleride, yukarıda bahsedilen uygunsuz konsültasyon nedenleri ile uygunsuz hasta yatırmaktadır. Öncelik modeli 3, yaşam beklentisi ve kalitesi düşük hastaların yatırılacağı uygun alanların olmaması, bu hastaların yoğun bakım yataklarına yatırılması sonucunu doğurmaktadır.
Tanı modeline göre en sık kardiyak, pulmoner, nörolojik sistem hastalıkları ve sepsis nedeni ile yoğun bakım konsültasyonunun istendiği görüldü. Simchen ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da en sık yatış nedenleri; pulmoner, kardiyak ve nörolojik sistemler ile ilgili hastalıklar, şoksepsis olarak bulunmuştur [2]. Ülkemizde yapılan bir acil servis çalışmasında, triaj 1 grubu başvuruların en sık nedenleri de benzer idi [15]. Caldeira ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada; mekanik ventilasyon gereksiniminin tüm öncelik modellerinde, sepsis tanısının ise öncelik 3 ve 4 hastalarında yüksek sıklıkla olduğu görülmüştür [55]. 2005 yılında Fransada yapılan çok merkezli bir çalışmada; acil servisten yoğun bakım ünitesine en sık konsültasyon nedeni, solunum yetmezliği, şok ve koma olarak tespit edilmiştir [51]. Kronik hastalık prevalansı, yaşlı nüfus ve sepsis insidansında artış ile birlikte solunum, kardiyak sistem ve sepsis kliniği tanılarında artış meydana
gelmektedir [1]. ABDde 2010 yılında yapılan bir çalışmada, mesai dışı saatlerde acil
servis başvurularının daha az olduğu görülmüştür [9]. 2005 yılında İngilterede Aylin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ise, 4.3 milyon acil servis başvurusu incelenmiş ve hafta sonu başvuran hastaların mortalitelerinin, hafta içi başvuranlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur [56]. Bu sonuç, hafta sonu günlerinde konsültan hekimlerin hastayı değerlendirme ve yatış konusunda daha yavaş ve isteksiz davranmalarına bağlanmıştır. Bu çalışmada hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü. Bununla birlikte hafta içi / dışı ya da günün bölünmüş saatlerinde acil servis başvurusunun, acil serviste kalış süresi ve hastane mortalitesini
33

İlgili Kaynaklarsingle.php