değiştirmediği tespit edildi. Bizim hastanemizde yoğun bakım yataklarının yüksek oranda dolu olması hasta yatışını zorlaştırmakta ve acil servis kalış süresinin uzamasına neden olmaktadır. Günün değişik saatleri ve hafta içi / dışı günlerinden daha çok yatak doluluk oranları hasta yatışında etkili görünmektedir.
En sık konsültasyon istenen bölümler arasında iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve genel cerrahi olduğu saptandı. İki ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda hastane mortalitesinin, acil servis ve hastane yatış süresinin, bir konsültasyon istenen hastalara göre daha yüksek olduğu görüldü. Yoon ve arkadaşlarının, acil serviste kalış süresini etkileyen faktörler çalışmasında da konsültasyon süresi ile acil servis kalış süresinin arttığı saptanmıştır [57]. Ülkemizde acil serviste yapılan bir çalışmada da, Triaj 1 hasta grubunda istenilen konsültasyon sayısının, acil serviste kalış süresini arttırdığı gösterilmiştir [15]. Acil servise başvuran hastaların yaşları ve komorbid hastalıkları arttıkça, birçok klinik bölüm hastanın tedavisine dhil edilmektedir. Bölümler birbirlerinin sonuçlarını beklemekte, bölüm istekleri ile acil serviste yapılan işlemler uzamaktadır. Üstelik hastanın birçok bölümü ilgilendiren şikyetleri olduğunda, yatırılacak bölümü belirlemek zorlaşmaktadır. Bu durum yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır.
Çalışmada yoğun bakım ünitesine yatış verilen hastaların en sık kardiyoloji ve genel cerrahi yoğun bakım ünitesine yattıkları saptandı. ABDde 2010 Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre acil servise başvuru şikyetleri arasında en sık ilk iki şikyet, karın ağrısı ve göğüs ağrısı olarak bulunmuştur [9]. Mullin ve arkadaşlarının 2002-2009 yılları arasında ABDde acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastalar arasında yaptıkları bir çalışmada en sık başvuru şikyetlerinin; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı olduğu saptanmıştır. En sık görülen tanılar ise; koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni olarak tespit edilmiştir [47].
Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste kalış süresi median 8 saat olarak saptandı. Bu süre, ülkemiz ve dünya verilerine göre daha yüksekti [5, 15, 46, 47, 58]. Ülkemizde üniversite hastanesinde acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, acil servis kalış süresi ortalama 5 saat bulunmuştur [15]. 2001-2009 yılları
34



44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil servise başvuran geriatrik hastaların incelenmesi - Sayfa 37
şikayetlerinin farklılığı bölgenin mevsimsel özellikleri, hastanenin donanımı ve acil servislerin bulunduğu yer ile ilgili olabilir. Çalışmamızda üşüme, titreme, halsizlik, genel durum bozukluğu gibi spesifik olmayan şikayetler bir arada değerlendirildiğinde bu semptomlarla başvuru oranlarının yüksek olduğu saptandı. Non spesifik şikayetlerin fazlalığı yaş ilerledikçe bilişsel fonksiyonlarda meyd...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

süresi
hastaların
kalış
servis
acil
yatış


44. SAYFA ICERIGI

değiştirmediği tespit edildi. Bizim hastanemizde yoğun bakım yataklarının yüksek oranda dolu olması hasta yatışını zorlaştırmakta ve acil servis kalış süresinin uzamasına neden olmaktadır. Günün değişik saatleri ve hafta içi / dışı günlerinden daha çok yatak doluluk oranları hasta yatışında etkili görünmektedir.
En sık konsültasyon istenen bölümler arasında iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kardiyoloji ve genel cerrahi olduğu saptandı. İki ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda hastane mortalitesinin, acil servis ve hastane yatış süresinin, bir konsültasyon istenen hastalara göre daha yüksek olduğu görüldü. Yoon ve arkadaşlarının, acil serviste kalış süresini etkileyen faktörler çalışmasında da konsültasyon süresi ile acil servis kalış süresinin arttığı saptanmıştır [57]. Ülkemizde acil serviste yapılan bir çalışmada da, Triaj 1 hasta grubunda istenilen konsültasyon sayısının, acil serviste kalış süresini arttırdığı gösterilmiştir [15]. Acil servise başvuran hastaların yaşları ve komorbid hastalıkları arttıkça, birçok klinik bölüm hastanın tedavisine dhil edilmektedir. Bölümler birbirlerinin sonuçlarını beklemekte, bölüm istekleri ile acil serviste yapılan işlemler uzamaktadır. Üstelik hastanın birçok bölümü ilgilendiren şikyetleri olduğunda, yatırılacak bölümü belirlemek zorlaşmaktadır. Bu durum yatış süresinin uzamasına neden olmaktadır.
Çalışmada yoğun bakım ünitesine yatış verilen hastaların en sık kardiyoloji ve genel cerrahi yoğun bakım ünitesine yattıkları saptandı. ABDde 2010 Ulusal Sağlık İstatistikleri Araştırması (National Hospital Ambulatory Medical Care Survey) verilerine göre acil servise başvuru şikyetleri arasında en sık ilk iki şikyet, karın ağrısı ve göğüs ağrısı olarak bulunmuştur [9]. Mullin ve arkadaşlarının 2002-2009 yılları arasında ABDde acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastalar arasında yaptıkları bir çalışmada en sık başvuru şikyetlerinin; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve karın ağrısı olduğu saptanmıştır. En sık görülen tanılar ise; koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve pnömoni olarak tespit edilmiştir [47].
Yoğun bakım ünitesine yatan hastaların acil serviste kalış süresi median 8 saat olarak saptandı. Bu süre, ülkemiz ve dünya verilerine göre daha yüksekti [5, 15, 46, 47, 58]. Ülkemizde üniversite hastanesinde acil servisten yoğun bakım ünitesine yatan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, acil servis kalış süresi ortalama 5 saat bulunmuştur [15]. 2001-2009 yılları
34

İlgili Kaynaklar







single.php