6. SONUÇLAR
1. Bu çalışmanın yapıldığı 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise 13.963 hasta başvurdu. Bu süre içinde 400 hasta medikal nedenler (travma dışı) ile yoğun bakım ünitesine yatış için konsülte edildi.
2. Yoğun bakım ünitesine yatış için danışılan 400 hastanın, 244ü (%61) erkek, 156sı (%39) kadın idi.
3. Erkek hastalarda yaş ortalaması (range) 62 (18 94), kadın hastalarda yaş ortalaması (range) ise 63 (20 97) olup, cinsiyete göre yaş ortalamasında anlamlı fark saptanmadı.
4. Hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü. Bununla birlikte, günün bölünmüş saatleri, hafta içi ve hafta dışı başvuru, acil servis kalış süresi ve mortalite oranlarında farklılığa neden olmadı.
5. Acil serviste en sık konsültasyon istenen bölümler; iç hastalıkları (%51.3), enfeksiyon hastalıkları (%45.5), kardiyoloji (%29.8) ve genel cerrahi (%21) idi. 1 konsültasyon istenen hastalara göre, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda acil servis kalış süresi 4.2 kat, hastane yatış süresi 1.6 kat ve mortalite 5.3 kat daha yüksek saptandı.
6. Yoğun bakım ünitesine yatış konsültasyonu, öncelik modeline göre %8, tanı modeline göre %7.8 ve objektif parametre modeline göre %37.9 hastada uygunsuz bulundu.
7. Kritik hastaların 269u (%67,3) yoğun bakım ünitesine, 48i (%12) palyatif servise, 22si (%5.4) akut bakım servisine yatırıldı. En fazla yatış verilen yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji (%24.1) ve genel cerrahi (%23.4 ) idi. 61 hasta (%15,3) herhangi bir yoğun bakım ya da servise yatırılamadı. Bu hastaların tedavisi acil serviste devam etti. Acil serviste kalan hastaların 3747. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

serviste
servis
bakım
süre
yatış
hasta


47. SAYFA ICERIGI

6. SONUÇLAR
1. Bu çalışmanın yapıldığı 15 Nisan 14 Eylül 2013 tarihleri arasında erişkin acil servise 13.963 hasta başvurdu. Bu süre içinde 400 hasta medikal nedenler (travma dışı) ile yoğun bakım ünitesine yatış için konsülte edildi.
2. Yoğun bakım ünitesine yatış için danışılan 400 hastanın, 244ü (%61) erkek, 156sı (%39) kadın idi.
3. Erkek hastalarda yaş ortalaması (range) 62 (18 94), kadın hastalarda yaş ortalaması (range) ise 63 (20 97) olup, cinsiyete göre yaş ortalamasında anlamlı fark saptanmadı.
4. Hasta başvurularının 24:00-08:00 saatlerinde diğer zamanlara göre daha az olduğu görüldü. Bununla birlikte, günün bölünmüş saatleri, hafta içi ve hafta dışı başvuru, acil servis kalış süresi ve mortalite oranlarında farklılığa neden olmadı.
5. Acil serviste en sık konsültasyon istenen bölümler; iç hastalıkları (%51.3), enfeksiyon hastalıkları (%45.5), kardiyoloji (%29.8) ve genel cerrahi (%21) idi. 1 konsültasyon istenen hastalara göre, 2 ve daha fazla konsültasyon istenen hastalarda acil servis kalış süresi 4.2 kat, hastane yatış süresi 1.6 kat ve mortalite 5.3 kat daha yüksek saptandı.
6. Yoğun bakım ünitesine yatış konsültasyonu, öncelik modeline göre %8, tanı modeline göre %7.8 ve objektif parametre modeline göre %37.9 hastada uygunsuz bulundu.
7. Kritik hastaların 269u (%67,3) yoğun bakım ünitesine, 48i (%12) palyatif servise, 22si (%5.4) akut bakım servisine yatırıldı. En fazla yatış verilen yoğun bakım ünitesi, kardiyoloji (%24.1) ve genel cerrahi (%23.4 ) idi. 61 hasta (%15,3) herhangi bir yoğun bakım ya da servise yatırılamadı. Bu hastaların tedavisi acil serviste devam etti. Acil serviste kalan hastaların 37

İlgili Kaynaklarsingle.php