43ü (70.4) iç hastalıkları veya anestezi, 14ü (%23) kardiyoloji, 4ü (%6.6) nöroloji yoğun bakım ünitelerine yatış için konsülte edildi. 8. Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda, öncelik modeline göre 32 hastada (%11.9), tanı modeline göre 31 hastada (%11.4), objektif parametre modeline göre ise 156 hastada (%58) uygunsuz yatış tespit edildi.
9. Acil servisten yoğun bakım ünitesine 24-72 saat içinde yatanlarda mortalite oranı (%41.7), 24 saat içinde yatan hastalardaki mortalite oranına (%17.2) göre daha yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi.
10. Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatış verilen hastalar karşılaştırıldığında acil serviste kalan hastalarda yaş (ortalama 67 (28 97) ile 60 (18 94)), öncelik modeli 3 (%82 ile %11.9), sepsis (%49.2 ile %5.9), pulmoner sistem ile ilgili tanılar (% 50.8 ile %14.5), gastrointestinal sistem tanıları (%13.2 ile %3.7), malignite (%60.7 ile % 21.2) daha fazla oranda tespit edildi.
11. Yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda acil serviste kalan hastalara göre, öncelik modeli 1 (%30.9 ile % 14.8), öncelik modeli 2 (%45.4 ile %3.3), öncelik modeli 4 (%11.9 ile %0) ve nörolojik sistem tanısı (%21.6 ile %6.6) daha yüksek oranda saptandı.
12. Ölüm, acil serviste kalan hastalarda (%75.4), yoğun bakım ünitesine yatan hastalara (%20.4) göre 3.7 kat daha fazla idi.
3848. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

acil
serviste
yoğun
bakım
hastalar
ünitesine


48. SAYFA ICERIGI

43ü (70.4) iç hastalıkları veya anestezi, 14ü (%23) kardiyoloji, 4ü (%6.6) nöroloji yoğun bakım ünitelerine yatış için konsülte edildi. 8. Yoğun bakım ünitesine yatırılan hastalarda, öncelik modeline göre 32 hastada (%11.9), tanı modeline göre 31 hastada (%11.4), objektif parametre modeline göre ise 156 hastada (%58) uygunsuz yatış tespit edildi.
9. Acil servisten yoğun bakım ünitesine 24-72 saat içinde yatanlarda mortalite oranı (%41.7), 24 saat içinde yatan hastalardaki mortalite oranına (%17.2) göre daha yüksekti ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi.
10. Acil serviste kalan ve yoğun bakım ünitesine yatış verilen hastalar karşılaştırıldığında acil serviste kalan hastalarda yaş (ortalama 67 (28 97) ile 60 (18 94)), öncelik modeli 3 (%82 ile %11.9), sepsis (%49.2 ile %5.9), pulmoner sistem ile ilgili tanılar (% 50.8 ile %14.5), gastrointestinal sistem tanıları (%13.2 ile %3.7), malignite (%60.7 ile % 21.2) daha fazla oranda tespit edildi.
11. Yoğun bakım ünitesine yatan hastalarda acil serviste kalan hastalara göre, öncelik modeli 1 (%30.9 ile % 14.8), öncelik modeli 2 (%45.4 ile %3.3), öncelik modeli 4 (%11.9 ile %0) ve nörolojik sistem tanısı (%21.6 ile %6.6) daha yüksek oranda saptandı.
12. Ölüm, acil serviste kalan hastalarda (%75.4), yoğun bakım ünitesine yatan hastalara (%20.4) göre 3.7 kat daha fazla idi.
38

İlgili Kaynaklarsingle.php