ÖNERİLER 1. Maligniteler ve diğer komorbid hastalıkların artışı, yaşam süresi ve
beklentisinin yükselmesi ile acil servise başvuran kritik hasta sayısı da artmaktadır. Acil servis hekimleri bu hastaların hızlı tanı ve tedavisi konusunda bilgi ve becerilerini arttırmalıdır.
2. Yoğun bakım ünitesi yatak sayısının azlığı ve bu yatakların etkili kullanılabilmesi için, acil servis hekimleri kritik hasta triajı konusunda özenli davranmalı, kritik hastanın öncelik durumuna göre uygun tedavi alanlarını (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) iyi belirlemelidir.
3. Kritik hasta sayısının artması nedeniyle hastane yöneticileri de kritik bakım ünitelerinin (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) sayısını arttırmalıdır.
4. Acil servisten hasta yatış süresinin kısaltılması için konsültasyon sürelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, ilgili yoğun bakım hekimi ile kolay ve hızlı bir şekilde iletişime geçilebilmesi gerekmektedir.
5. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların acil servisten yoğun bakım ünitesine geçiş süresi; hemşire ve doktor vizitleri, hasta yatağının hazırlanması gibi sebeplerle uzamaktadır. Bu durum bakım kalitesini ve hasta sağ kalımını olumsuz etkilemektedir. Bu sürecin kısaltılmasını sağlayacak uygulamalar geliştirilmeli ve bu uygulamaların işlevselliği sağlanmalıdır.
6. Yoğun bakım ünitesine yatamayan öncelik grubu 3 ve 4 hastalar için yakın izlem ve tedaviyi sağlayabilecek ara üniteler oluşturulabilir. Üstelik bu üniteler, yoğun bakım ünitesinden servise geçişte bir ara basamak olarak kullanılabileceğinden, yoğun bakım ünitesi yataklarının boşaltılmasına yardımcı olabilir.
39



49. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastaların
servis
hasta
kritik
yoğun
bakım


49. SAYFA ICERIGI

ÖNERİLER 1. Maligniteler ve diğer komorbid hastalıkların artışı, yaşam süresi ve
beklentisinin yükselmesi ile acil servise başvuran kritik hasta sayısı da artmaktadır. Acil servis hekimleri bu hastaların hızlı tanı ve tedavisi konusunda bilgi ve becerilerini arttırmalıdır.
2. Yoğun bakım ünitesi yatak sayısının azlığı ve bu yatakların etkili kullanılabilmesi için, acil servis hekimleri kritik hasta triajı konusunda özenli davranmalı, kritik hastanın öncelik durumuna göre uygun tedavi alanlarını (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) iyi belirlemelidir.
3. Kritik hasta sayısının artması nedeniyle hastane yöneticileri de kritik bakım ünitelerinin (yoğun bakım, akut bakım, palyatif bakım) sayısını arttırmalıdır.
4. Acil servisten hasta yatış süresinin kısaltılması için konsültasyon sürelerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, ilgili yoğun bakım hekimi ile kolay ve hızlı bir şekilde iletişime geçilebilmesi gerekmektedir.
5. Yoğun bakım ünitesine kabul edilen hastaların acil servisten yoğun bakım ünitesine geçiş süresi; hemşire ve doktor vizitleri, hasta yatağının hazırlanması gibi sebeplerle uzamaktadır. Bu durum bakım kalitesini ve hasta sağ kalımını olumsuz etkilemektedir. Bu sürecin kısaltılmasını sağlayacak uygulamalar geliştirilmeli ve bu uygulamaların işlevselliği sağlanmalıdır.
6. Yoğun bakım ünitesine yatamayan öncelik grubu 3 ve 4 hastalar için yakın izlem ve tedaviyi sağlayabilecek ara üniteler oluşturulabilir. Üstelik bu üniteler, yoğun bakım ünitesinden servise geçişte bir ara basamak olarak kullanılabileceğinden, yoğun bakım ünitesi yataklarının boşaltılmasına yardımcı olabilir.
39

İlgili Kaynaklar







single.php