7. Kritik hastaların büyük çoğunluğunu içeren son dönem bakım hastaları ve onkoloji hastaları için; hastane içi ve dışında palyatif bakım hizmeti sağlayan sağlık ve bakım merkezlerinin oluşturulması ve arttırılması gerekir. Evde, hastane dışı bakım ünitelerinde çalışan sağlık uygulayıcılarının hastalarla kolay ve etkili iletişimi, acil servis başvurularının azalmasını sağlayabilir. Bu görüş doğrultusunda ülke genelini kapsayan bir sağlık politikası oluşturulmalıdır.
8. Palyatif bakım gereken hastalar acil servise başvurduklarında, bu desteği verecek sağlık personeli ile iletişimin ve karar sürecinin hızlandırılması, acil servis kalabalıklığının azalmasına katkıda bulunacaktır.
9. Hastanemizde yoğun bakım yatakları; iç hastalıkları, genel cerrahi, anestezi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi gibi farklı kliniklere bağlıdır. Hastanın birçok bölümü ilgilendiren sağlık problemi olduğunda, her klinik diğerine yatışın daha uygun olduğunu söyleyerek isteksiz davranabilmektedir. Hastanın yatışı diğer klinikler ile ilgili konsültasyon ve tetkik sonuçlarını beklemekte, karar verme süresi uzamaktadır. Kritik hastanın acil serviste kalış sürecini kısaltmak için, acil serviste yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra, hasta yatışı ile ilgili kararsızlık durumunda, acil doktorunun uygun gördüğü bölüme yatış sağlanmalıdır. Hastane yönetimi tarafından da uygulamanın işlevselliği ve denetimi sağlanmalıdır.
10. Radyoloji, laboratuvar ve konsültasyon sonuçlarındaki gecikme kritik hastanın acil serviste daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Hastanın yatışı için acil sağlık probleminin tanınmasında ve tedavisinde gerekli olan tetkik ve konsültasyonların dışındaki işlemlerin sonuçlandırılması beklenmemelidir.
11. Ayrıca her acil servis kendi iç akışını gözden geçirmeli, işleyişi yavaşlatan nedenleri belirlemeli, düzelteci uygulamaları oluşturmalı ve bu uygulamaların yeterliliğini ve eksikliklerini tespit etmelidir. 4050. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yoğun
serviste
acil
servis
hasta
hastaları


50. SAYFA ICERIGI

7. Kritik hastaların büyük çoğunluğunu içeren son dönem bakım hastaları ve onkoloji hastaları için; hastane içi ve dışında palyatif bakım hizmeti sağlayan sağlık ve bakım merkezlerinin oluşturulması ve arttırılması gerekir. Evde, hastane dışı bakım ünitelerinde çalışan sağlık uygulayıcılarının hastalarla kolay ve etkili iletişimi, acil servis başvurularının azalmasını sağlayabilir. Bu görüş doğrultusunda ülke genelini kapsayan bir sağlık politikası oluşturulmalıdır.
8. Palyatif bakım gereken hastalar acil servise başvurduklarında, bu desteği verecek sağlık personeli ile iletişimin ve karar sürecinin hızlandırılması, acil servis kalabalıklığının azalmasına katkıda bulunacaktır.
9. Hastanemizde yoğun bakım yatakları; iç hastalıkları, genel cerrahi, anestezi, kalp damar cerrahisi, beyin cerrahisi gibi farklı kliniklere bağlıdır. Hastanın birçok bölümü ilgilendiren sağlık problemi olduğunda, her klinik diğerine yatışın daha uygun olduğunu söyleyerek isteksiz davranabilmektedir. Hastanın yatışı diğer klinikler ile ilgili konsültasyon ve tetkik sonuçlarını beklemekte, karar verme süresi uzamaktadır. Kritik hastanın acil serviste kalış sürecini kısaltmak için, acil serviste yapılması gereken işlemler tamamlandıktan sonra, hasta yatışı ile ilgili kararsızlık durumunda, acil doktorunun uygun gördüğü bölüme yatış sağlanmalıdır. Hastane yönetimi tarafından da uygulamanın işlevselliği ve denetimi sağlanmalıdır.
10. Radyoloji, laboratuvar ve konsültasyon sonuçlarındaki gecikme kritik hastanın acil serviste daha uzun süre kalmasına neden olmaktadır. Hastanın yatışı için acil sağlık probleminin tanınmasında ve tedavisinde gerekli olan tetkik ve konsültasyonların dışındaki işlemlerin sonuçlandırılması beklenmemelidir.
11. Ayrıca her acil servis kendi iç akışını gözden geçirmeli, işleyişi yavaşlatan nedenleri belirlemeli, düzelteci uygulamaları oluşturmalı ve bu uygulamaların yeterliliğini ve eksikliklerini tespit etmelidir. 40

İlgili Kaynaklarsingle.php