and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare Research and Quality. vii, 72, 10 p. 20. Özüçelik, D.N., M.M. Kunt, M.A. Karaca, B. Erbil, B. Sivri, A. Şahin, et al., Aşırı kalabalık aciller için şikayet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2013. 19(3): p. 205-214. 21. Sprung, C.L., M. Danis, G. Iapichino, A. Artigas, J. Kesecioglu, R. Moreno, et al., Triage of intensive care patients: identifying agreement and controversy. Intensive Care Med, 2013. 39(11): p. 1916-24. 22. Definition of an Emergency Service. Annals of emergency medicine, 1994. 23(6): p. 1397-1398. 23. Perina, D.G., M.S. Beeson, D.M. Char, F.L. Counselman, S.M. Keim, D.L. McGee, et al., The 2007 Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine: The 2009 Update. Academic Emergency Medicine, 2011. 18(3): p. e8-e26. 24. AKKÜÇÜK, H., Kalabalık Acil servisler için hasta ve sağlık personeli triyajı, Acil Tıp Anabilim Dalı. Uzmanlık tezi, 2010. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. 25. Sağlık İstatistikleri yıllığı 2011, Sağlık Bakanlığı. http://bilgiedinme.saglik.gov.tr/ 26. Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ. 16 Ekim 2009, T.C. Resmi Gazete. 27. Kılıçaslan, İ., H. Bozan, and C. Oktay, Türkiyede Acil Servise Baflvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005. 5(1): p. 5-13. 28. Aydın, T., Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine Başvuran Hastaların Demogrofik Özellikleri in Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. 2008, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. 29. Robertson, L.C. and M. Al-Haddad, Recognizing the critically ill patient. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 2013. 14(1): p. 11-14. 30. Vallejo-Manzur, F., Y. Perkins, J. Varon, and P. Baskett, The Resuscitation Greats: Andreas Vesalius, the concept of an artificial airway. Resuscitation, 2003. 56(1): p. 3-7.
4353. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran hastalarda acil tıp araştırma görevlilerinin tanısal süreçtteki etkinliğinin araştırılması - Sayfa 43
33 25. Key J.D., Washington E.C., Hulsey T.C., (2002), Reduced Emergency Department Utilization Associated with School-Based Clinic Enrollment, Journal of Adolescent Health, 30(4), pp.273-278 26. Sarver J.H., Cydulka R.T., Baker D.W., (2002), Usual Source of Care and Nonurgent Emergency Department Use, Academic Emergency Medicine, 9(9), pp.916-923 27. Young G.P., at all. (2002), Manageg Care Ga...
Acil servise şok ön tanısıyla başvuran hastaların etyolojik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 68
visits for acute allergic reactions, 1993 to 2004. Ann Allergy Asthma Immunol 98: 360, 2007. 66. Clark S, Bock SA, Gaeta TJ, et al. Multicenter study of emergency department visits for food allergies. J Allergy Clin Immunol 113: 347, 2004. 67. Simons FER. Emergency treatment of anaphylaxis. BMJ 336: 1141, 2008. 68. Alrasbi M, Sheikh A. Comparison of international guidelines for the emergency me...

53. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
hasta
emergency
acil
medicine
care


53. SAYFA ICERIGI

and Human Services, Public Health Service, Agency for Healthcare Research and Quality. vii, 72, 10 p. 20. Özüçelik, D.N., M.M. Kunt, M.A. Karaca, B. Erbil, B. Sivri, A. Şahin, et al., Aşırı kalabalık aciller için şikayet temelli bir model: Beş-Düzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg, 2013. 19(3): p. 205-214. 21. Sprung, C.L., M. Danis, G. Iapichino, A. Artigas, J. Kesecioglu, R. Moreno, et al., Triage of intensive care patients: identifying agreement and controversy. Intensive Care Med, 2013. 39(11): p. 1916-24. 22. Definition of an Emergency Service. Annals of emergency medicine, 1994. 23(6): p. 1397-1398. 23. Perina, D.G., M.S. Beeson, D.M. Char, F.L. Counselman, S.M. Keim, D.L. McGee, et al., The 2007 Model of the Clinical Practice of Emergency Medicine: The 2009 Update. Academic Emergency Medicine, 2011. 18(3): p. e8-e26. 24. AKKÜÇÜK, H., Kalabalık Acil servisler için hasta ve sağlık personeli triyajı, Acil Tıp Anabilim Dalı. Uzmanlık tezi, 2010. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakultesi. 25. Sağlık İstatistikleri yıllığı 2011, Sağlık Bakanlığı. http://bilgiedinme.saglik.gov.tr/ 26. Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ. 16 Ekim 2009, T.C. Resmi Gazete. 27. Kılıçaslan, İ., H. Bozan, and C. Oktay, Türkiyede Acil Servise Baflvuran Hastaların Demografik Özellikleri. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 2005. 5(1): p. 5-13. 28. Aydın, T., Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Acil Servisine Başvuran Hastaların Demogrofik Özellikleri in Acil Tıp Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi. 2008, Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi. 29. Robertson, L.C. and M. Al-Haddad, Recognizing the critically ill patient. Anaesthesia & Intensive Care Medicine, 2013. 14(1): p. 11-14. 30. Vallejo-Manzur, F., Y. Perkins, J. Varon, and P. Baskett, The Resuscitation Greats: Andreas Vesalius, the concept of an artificial airway. Resuscitation, 2003. 56(1): p. 3-7.
43

İlgili Kaynaklarsingle.php