İÇİNDEKİLER

Sayfa

TEŞEKKÜR. iii

ÖZET. İNGİLİZCE ÖZET. İÇİNDEKİLER.

iv v vi

SİMGELER ve KISALTMALAR. ŞEKİLLER DİZİNİ. TABLOLAR DİZİNİ. 1. GİRİŞ. 2. GENEL BİLGİLER.
2.1. Acil Tıp. 2.2. Triaj Tanımı ve Acil Servislerde Triaj. 2.3. Kritik Hasta ve Kritik Bakım Tanımı. 2.4. Acil Serviste Kalış Süresini Etkileyen Faktörler ve
Mortalite ile İlişkisi. 2.5. Yoğun Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakım Kabul
Kriterleri. 2.5.1. Öncelik Modeli. 2.5.2. Tanı Modeli. 2.5.3. Objektif Parametre Modeli.

viii ix x 1 3 3 3 6
8
9 10 11 13

3. GEREÇ ve YÖNTEM. 16

3.1. Çalışmanın Yapılışı. 3.2. İstatistiksel Analiz. 4. BULGULAR.

16 17 18

4.1. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Demografik Özellikleri.
4.2. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların, Yoğun Bakıma Yatış Endikasyonlarının Değerlendirilmesi .
4.2.1. Öncelik Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
vi

18
19 196. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil Servis'e başvuran hastaların demografik özellikleri ve acil servis klinik hizmetlerinin değerlendirilmesi - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER TEZ KABUL VE ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 2.GENEL BİLGİLER 2.1. Acil Tıp ve Tanımı 2.2.Dünyadaki Acil Tıp Sistemleri 2.3. Gerçek Acil 2.4. Triaj Tanımı ve Acil Servislerde Triaj 2.4.1. Hızlı Acil 2.5. Acil Servis Personeli 2.6. Acil ServislerdeVerilerin Kaydı 2.7. Türkiye’ de Acil Tıp Sistemi ve...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
tanı
hastaların
acil
yoğun
bakım


6. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

Sayfa

TEŞEKKÜR. iii

ÖZET. İNGİLİZCE ÖZET. İÇİNDEKİLER.

iv v vi

SİMGELER ve KISALTMALAR. ŞEKİLLER DİZİNİ. TABLOLAR DİZİNİ. 1. GİRİŞ. 2. GENEL BİLGİLER.
2.1. Acil Tıp. 2.2. Triaj Tanımı ve Acil Servislerde Triaj. 2.3. Kritik Hasta ve Kritik Bakım Tanımı. 2.4. Acil Serviste Kalış Süresini Etkileyen Faktörler ve
Mortalite ile İlişkisi. 2.5. Yoğun Bakım Ünitesi ve Yoğun Bakım Kabul
Kriterleri. 2.5.1. Öncelik Modeli. 2.5.2. Tanı Modeli. 2.5.3. Objektif Parametre Modeli.

viii ix x 1 3 3 3 6
8
9 10 11 13

3. GEREÇ ve YÖNTEM. 16

3.1. Çalışmanın Yapılışı. 3.2. İstatistiksel Analiz. 4. BULGULAR.

16 17 18

4.1. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Demografik Özellikleri.
4.2. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların, Yoğun Bakıma Yatış Endikasyonlarının Değerlendirilmesi .
4.2.1. Öncelik Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
vi

18
19 19

İlgili Kaynaklarsingle.php