4.2.2. Tanı Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
4.2.3. Objektif Parametre Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
4.3. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Başvuru Zamanına Göre Dağılımı ve Bu Dağılımın Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisi.
4.4. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Eşlik Eden Hastalıkları.
4.5. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Konsültasyon Sayıları ve Konsültasyon Sayılarının Yatış Süresi ve Mortaliteye Etkileri.
4.6. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Oranları ve Yatışların Yoğun Bakım Ünitesine Göre Dağılımı.
4.7. Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Acil Serviste Kalış Süresi ve Bu Sürenin Mortaliteye Etkisi.
4.8. Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan ve Acil Serviste Kalan Hastaların Karşılaştırılması.
5. TARTIŞMA.
6. SONUÇ ve ÖNERİLER.
7. KAYNAKLAR.
8. EKLER.

19 21
21 23
23 25 27 28 31 37 41 47

vii7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mortalite
kalış
yoğun
bakım
ünitesine
serviste


7. SAYFA ICERIGI

4.2.2. Tanı Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
4.2.3. Objektif Parametre Modeline Göre Yoğun Bakım Ünitesine Kabul.
4.3. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Başvuru Zamanına Göre Dağılımı ve Bu Dağılımın Kalış Süresi ve Mortalite Üzerine Etkisi.
4.4. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Eşlik Eden Hastalıkları.
4.5. Yoğun Bakım Ünitesine Konsülte Edilen Hastaların Konsültasyon Sayıları ve Konsültasyon Sayılarının Yatış Süresi ve Mortaliteye Etkileri.
4.6. Acil Servisten, Yoğun Bakım Ünitesine Yatış Oranları ve Yatışların Yoğun Bakım Ünitesine Göre Dağılımı.
4.7. Yoğun Bakım Ünitesine Yatan Hastaların Acil Serviste Kalış Süresi ve Bu Sürenin Mortaliteye Etkisi.
4.8. Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan ve Acil Serviste Kalan Hastaların Karşılaştırılması.
5. TARTIŞMA.
6. SONUÇ ve ÖNERİLER.
7. KAYNAKLAR.
8. EKLER.

19 21
21 23
23 25 27 28 31 37 41 47

vii

İlgili Kaynaklarsingle.php