ABD ABY AMİ AS dk dl DM GIS Hg KOAH L mEq mg mm PaO2 PCO2 pH range SCCM SS YBÜ

SİMGE VE KISALTMALAR
Amerika Birleşik Devletleri Akut Böbrek Yetmezliği Akut Miyokard İnfarktüsü Acil Servis Dakika Desilitre Diabetes Mellitus Gastro İntestinal Sistem Civa Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Litre Miliekivalan Miligram Milimetre Parsiyel Oksijen Basıncı Parsiyel Karbondioksit Basıncı Hidrojen Konsantrasyonunun Eksi Logaritması Aralık Society of Critical Care Medicine Standart Sapma Yoğun Bakım Ünitesi

viii8. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Deneysel olarak oluşturulan abdominal kompartman sendromunun gastroözefagial reflü ve akciğer aspirasyonu oluşumu üzerine etkisi - Sayfa 7
KISALTMALAR AKS İAB ARDS Sendromu İAH CVP FRC pCO2 pO2 ADH SVR PKKB İKB SSS GÖR ALİ AÖS : Abdominal Kompartman Sendromu : İntraabdominal Basınç : (Acute Respiratory Distress Syndrome) Akut Solunum Yetmezliği : İntraabdominal Hipertansiyon : (Central Venosus Pressure) Santral Venöz Basınç : (Functional Residual Capacity) Fonksiyonel Rezidüel Kapasite : Parsiyel Karbondioksit Basıncı : Parsiy...
Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hepatik ensefalopatili hastalarda mortaliteyi etkileyen faktörler - Sayfa 8
ml mmHg MV µg Na NOS O2 OR PaO2 PaCO2 Plt PT PTT RNA PSS s SpO2 SAPS II SBP SD SKB SOFA T bil : Mililitre : Milimetre cıva : Mekanik ventilasyon : Mikrogram : Sodyum : Nitrik oksit sentetaz : Oksijen : Odds ratio : Parsiyel arteriyel oksijen basıncı : Parsiyel arteriyel karbondioksit basıncı : Platelet : Protrombin time : Parsiyel tromboplastin time :Ribonükleik asit : Porto sistemik şant : san...
Beyin travması ve kanama sonrası sıçanlarda farklı kolloid sıvılarının beyin ödemi üzerine etkileri - Sayfa 13
1.2. Fizyopatoloji 1.2.1. Akut Kan Kaybı Fizyopatolojisi Kafa travmaları sonrası oluşan travmatik beyin hasarına akut kan kaybının eşlik etmesi, daha önce yapılan klinik ve deneysel çok sayıda çalışma sonucu morbidite ve mortaliteyi olumsuz olarak etkilediği gösterilmiş (28). Akut kan kaybı bölgesel veya yaygın doku hipoksisine sebep olmaktadır. Dokulara sunulan oksijen miktarı kanın oksijen iç...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

basıncı
oksijen
parsiyel
akut
karbondioksit
akciğer


8. SAYFA ICERIGI

ABD ABY AMİ AS dk dl DM GIS Hg KOAH L mEq mg mm PaO2 PCO2 pH range SCCM SS YBÜ

SİMGE VE KISALTMALAR
Amerika Birleşik Devletleri Akut Böbrek Yetmezliği Akut Miyokard İnfarktüsü Acil Servis Dakika Desilitre Diabetes Mellitus Gastro İntestinal Sistem Civa Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Litre Miliekivalan Miligram Milimetre Parsiyel Oksijen Basıncı Parsiyel Karbondioksit Basıncı Hidrojen Konsantrasyonunun Eksi Logaritması Aralık Society of Critical Care Medicine Standart Sapma Yoğun Bakım Ünitesi

viii

İlgili Kaynaklarsingle.php