T.C. MERSİN ÜNİVERİSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE KARŞI ŞİDDET: DÜZEYİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI
Dr. MEHMET ALİOĞLU UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. CÜNEYT AYRIK
MERSİN 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Acil tıp uzmanlık öğrencilerinde iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörler - Sayfa 1
T.C. MERSİN ÜNİVERİSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDE İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. İBRAHİM TOKER UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. CÜNEYT AYRIK MERSİN – 2013 ...
Acil tıp uzmanlık öğrencilerinde iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörler - Sayfa 2
T.C. MERSİN ÜNİVERİSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDE İŞ DOYUMU VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Dr. İBRAHİM TOKER UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. CÜNEYT AYRIK MERSİN – 2013 1 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fakültesi
acil
anabilim
dalı
uzmanlık
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. MERSİN ÜNİVERİSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ACİL TIP ANABİLİM DALI
ACİL TIP UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE KARŞI ŞİDDET: DÜZEYİ, NEDENLERİ VE SONUÇLARI
Dr. MEHMET ALİOĞLU UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. CÜNEYT AYRIK
MERSİN 2014

İlgili Kaynaklarsingle.php