Adil gelir dağılımının sağlanmasında Özel Tüketim Vergisi’nin yeri ve bunun Türkiye’de uygulanabilirliğiT. C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANADİLİM DALI
ADİL GELİR DAGILIMININ SAGLANMASINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN YERİ VE
BUNUN TÜRKİYE’DE UYGULANABh.İRI.İGİ
(DOKTORA TEZİ)
Danışman
Prof. Dr. MehmetE. PAi.AMUT
HakkıM.AY
BURSA20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANADİLİM DALI
ADİL GELİR DAGILIMININ SAGLANMASINDA ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN YERİ VE
BUNUN TÜRKİYE’DE UYGULANABh.İRI.İGİ
(DOKTORA TEZİ)
Danışman
Prof. Dr. MehmetE. PAi.AMUT
HakkıM.AY
BURSA2004

İlgili Kaynaklar

single.php