Ahmet Üümit’in Patasana romanının çeviri
AHMET ÜMİTİN PATASANA ROMANININ ÇEVİRİ ANALİZİ
Aylin ULUSAN
Alman Dili Eğitimi ABD Yüksek Lisans Tezi Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ümit KAPTI
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ağustos 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zihin engelli öğrencilere çarpım tablosunun öğretiminde sabit bekleme süreli öğretimin hata düzeltmesiz ve hata düzeltmeli uygulamalarının karşılaştırması - Sayfa 7
vii Eripek, Süleyman ve Ümit Şahbaz. "Comparision of Constant Time Delay Procedure with and without Error Correction in Teaching Multiplication Table Facts", ABA Anual Convention'da Sunulan Bildiri, San Francisco, USA, 2003. Şahbaz, Ümit, Raşit Özen ve Sendur Peker. " Opinions of Teahers About an Inservice Training Program About Integrating the Handicapped", Uluslararası Özel Eğitim Konferans'ın...
Bilim ve sanat merkezine devam eden üstün yetenekli çocukların ailelerine verilen bilgisayar temelli eğitimin aile bireylerinin aile ilişkilerini algılamalarına ve çocukların mükemmeliyetçilik düzeylerine etkisinin incelenmesi - Sayfa 115
97 3.2. Araştırma Grubu Ankara‟da Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi (Ümit Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Bilim ve Sanat Merkezi olmak üzere iki Bilim ve Sanat Merkezi bulunmaktadır. Ebeveyn ve çocukların örneklenmesinde Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi (Ümit Bilim ve Sanat Merkezi) ve Ankara Bilim ve Sanat Merkezine devam eden üstün yetenekli çocuklar hakkında veriler elde edilmi...
Örgütlerde riskli meslek gruplarında çalışan personelin tükenmişlik düzeylerinin mesleki doyumlarına etkisi: Denizli de sağlık teşkilatında görev yapan kamu çalışanları üzerinde bir araştırma - Sayfa 190
173 hususların gerçekleşmesi konusunda daha az sorun yaşadıkları tespit edilmiştir (Önlisans: %64; Lise ve alt : %68). Tablo 33 a: Çalıştığı işe başlarken ümit ettiği durumların gerçekleşme düzeyi ile mezuniyeti arasındaki ilişkinin iş doyumuna etkisinin incelenmesi. Ümit ettiği gerçekleşmesi hususların İÖO Ortaöğretim Önlisans Lisans Y.Lisans/Doktora Frekans % Frekans % Frekans...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

eğitim
ümit
üniversitesi
danışman
ahmet
lisans


1. SAYFA ICERIGI

AHMET ÜMİTİN PATASANA ROMANININ ÇEVİRİ ANALİZİ
Aylin ULUSAN
Alman Dili Eğitimi ABD Yüksek Lisans Tezi Danışman
Yrd. Doç. Dr. Ümit KAPTI
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ağustos 2013

İlgili Kaynaklar

single.php