T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

ii

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDAKİ AKUT PERİTONİT ATAKLARININ AYIRICI TANISINDA SERUM
AMİLOİD A, PROKALSİTONİN VE İDRAR N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZIN ROLÜ

Dr. Hakan KORKMAZ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Ş. Ercan TUNÇ
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1790-TU09 proje numarası ile desteklenmiştir.

2010 ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

ii

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ HASTALARINDAKİ AKUT PERİTONİT ATAKLARININ AYIRICI TANISINDA SERUM
AMİLOİD A, PROKALSİTONİN VE İDRAR N-ASETİL GLUKOZAMİNİDAZIN ROLÜ

Dr. Hakan KORKMAZ

İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Ş. Ercan TUNÇ
Bu tez Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 1790-TU09 proje numarası ile desteklenmiştir.

2010 ISPARTA
single.php