Akdeniz hakimiyetinde Osmanlı Devleti ve korsanlık (1695-1789)


TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YENİÇAG TARİHİ) ANADİLİM DALI
AKDENİZ HAKİMİYETİNDE OSMANLI DEVLETİ VE KORSANLIK (1695-1789)
Doktora Tezi
Şenay Özdemir
Ankara – 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarih öğretmenlerinin edebi ürün kullanımına ilişkin görüşleri - Sayfa 312
286 KAMİL, S. ve MUMCU, A. (Yayına Hazırlayan: ŞENÜVER, G. ve diğerleri). (2002) Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay. KAMİL, S. ve MUMCU, A. (Yayına Hazırlayan: ŞENÜVER, G. ve diğerleri). (2003) Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yay. KAMİL, S. ve MUMCU, A. (Yayına Hazırlayan: ŞENÜVER, G. ve diğer...
Dündar Gürbüz atölyesinde çalışılan su kabağı lambalar - Sayfa 23
su kabağı abajur…………………………………………………………………..141 Örnek No: 68. Ankara; Tarihten Tasarıma atölye ve satış merkezine ait su kabağı abajur…………………………………………………………………..143 Örnek No: 69. Ankara; Tarihten Tasarıma atölye ve satış merkezine ait su kabağı abajur…………………………………………………………………..145 Örnek No: 70. Ankara; Tarihten Tasarıma atölye ve satış merkezine ait su kabağı abajur…………………………………………………………………..147 Ör...
Kuşanlar Dönemi'nden Selçuklular Dönemi'nin sonuna - Sayfa 233
______(1981) “Gazneliler’de Bir Saray Memuriyeti Resuldarl k” (VII. Türk Tarih Kongresi II. Cilt’den ayr bas m), Tarih Kurumu Bas mevi, Ankara. ______(1991), Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara. ______(1987), Sultan Gazneli Mahmud, Türk Tarih Kurumu Kültür ve Turizm Bakanl yay nlar , Ankara. _______(2007), Gazneliler Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu, 2.Bask , Ankara. __...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
tarih
tarihi
türkiye
üniversitesi
devleti


1. SAYFA ICERIGI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YENİÇAG TARİHİ) ANADİLİM DALI
AKDENİZ HAKİMİYETİNDE OSMANLI DEVLETİ VE KORSANLIK (1695-1789)
Doktora Tezi
Şenay Özdemir
Ankara – 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php