Akdeniz un güvesi (Eephestıa kuehnıella, Lep.:Pyralıdae)’nin hastalık etmenlerinin belirlenmesi, karakterizasyonu ve biyolojik mücadelede kullanılma potansiyelleri

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
AKDENİZ UN GÜVESİ (EPHESTIA KUEHNIELLA, LEP.:PYRALIDAE)NİN HASTALIK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE
BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ

Kbire Funda ACAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “DOKTOR (BİYOLOJİ)”
Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 22 / 05 / 2014

Tezin Savunma Tarihi

: 20 / 06 / 2014

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Trabzon 20141. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ricania simulans'ın bakteriyal mücadele etmeninin araştırılması - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALİ RİCANİA SİMULANS’IN BAKTERİYAL MÜCADELE ETMENİNİN ARAŞTIRILMASI Biyolog Feyza ALEV Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ) ” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 02/05/2014 Tezin Savunma Tarihi : 26/05/2014 Tez Danışman...
Kuru meyve güvesi (Plodıa ınterpunctella (Hübner), lepıdoptera: Pyralıdae)'nde patojenik bir mikrosporidyum türünün karakterizasyonu - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI KURU MEYVE GÜVESİ (PLODIA INTERPUNCTELLA (HÜBNER), LEPIDOPTERA: PYRALIDAE)’NDE PATOJENİK BİR MİKROSPORİDYUM TÜRÜNÜN KARAKTERİZASYONU Biyolog F. Pınar GÜNGÖR Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nce “YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği...
Türkiye'de yaygın olarak yetiştirilen bazı patlıcan (Solanum melongena L.) çeşitlerine ait meyvelerin besin içeriklerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK YETİŞTİRİLEN BAZI PATLICAN (Solanum melongena L.) ÇEŞİTLERİNE AİT MEYVELERİN BESİN İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Müjgan TOPUZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nce “YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ)” Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tari...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karadeniz
danışmanı
tarihi
savunma
tarih
verildiği


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
AKDENİZ UN GÜVESİ (EPHESTIA KUEHNIELLA, LEP.:PYRALIDAE)NİN HASTALIK ETMENLERİNİN BELİRLENMESİ, KARAKTERİZASYONU VE
BİYOLOJİK MÜCADELEDE KULLANILMA POTANSİYELLERİ

Kbire Funda ACAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce “DOKTOR (BİYOLOJİ)”
Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir.

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 22 / 05 / 2014

Tezin Savunma Tarihi

: 20 / 06 / 2014

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Mustafa YAMAN

Trabzon 2014single.php