Akne vulgarisli hastalarda antioksidan enzim düzeyleriT.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİ
Dr. Gülben SARICI TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Saniye ÇINAR
ZONGULDAK 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
AKNE VULGARİSLİ HASTALARDA ANTİOKSİDAN ENZİM DÜZEYLERİ
Dr. Gülben SARICI TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Saniye ÇINAR
ZONGULDAK 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php