Aksaray ili atıksularının tuz gölü üzerindeki kirletici etkilerinin araştırılması
İÇİNDEKİLER
Özet.ii Summary.iii Teşekkür.iv İçindekiler.v Çizelgeler Dizini.vii Şekiller Dizini.viii Fotoğraflar Dizini.ix Kısaltma ve Simgeler.x BÖLÜM 1 GİRİŞ.1
1.1 Amaç ve Kapsam.1 1.2 Materyal ve Metod.1 1.3 Önceki Çalışmalar.1 1.4 Çalışma Yapılan Bölge Hakkında Genel Bilgiler.2 BÖLÜM 2 TUZ GÖLÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.5 2.1 Bölgenin Tanımı.5 2.2 Tuz Gölünün Morfometresi ve Mineralojik Özellikleri.6 2.3 Tuz Hakkında Genel Bilgiler.6 BÖLÜM 3 TUZ GÖLÜNDE KİRLİLİK KAYNAKLARI VE ORTAYA ÇIKAN KİRLENME ORANI .8 3.1 Su Kirliliği Tanımı.8 3.2 Kirletici Kaynaklar.8
3.2.1 Endüstriyel Kirletici Kaynaklar.9 3.2.2 Tarımsal Kirletici Kaynakalar.9 3.2.3 Doğal Kirletici Kaynaklar.9 3.3 Havzadaki Kirlenme Sorunu.10
iv5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya ili atık sularının Tuz gölü üzerindeki etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER ÖZET .............................................................................................................................i ABSTRACT................................................................................................................. ii TEŞEKKÜR................................................................................................................ iii İÇİ...
Tuz Gölü tuzlalarındaki ağır metal değişimi - Sayfa 6
İÇİNDEKİLER DİZİNİ ÖZET SUMMARY TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 1.1. Amaç ve Kapsam 1.2. Önceki Çalışmalar 1.3. Materyal ve Metod 2. TUZ GÖLÜ ve HAVZASI HAKKINDA BİLGİLER 2.1. Genel Jeoloji 2.2. İklim Özellikleri 2.3. Flora Fauna 2.4. Göldeki Tuzun Kökeni 3. TUZ GÖLÜNDE TUZ ÜRETİMİ 3.1. Tuz Hakkında Genel Bilgiler 3.2. Dünyada...
Su mercimeği (Lemna minor) bitkisi ile ağır metal içeren Gala gölü sularının ileri arıtımının değerlendirilmesi - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER ÖZET ........................................................................................................................................... i ABSTRACT ...............................................................................................................................ii SİMGELER DİZİNİ ........................................................................................

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
giriş
şekiller
kaynaklar
kirletici
genel


5. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
Özet.ii Summary.iii Teşekkür.iv İçindekiler.v Çizelgeler Dizini.vii Şekiller Dizini.viii Fotoğraflar Dizini.ix Kısaltma ve Simgeler.x BÖLÜM 1 GİRİŞ.1
1.1 Amaç ve Kapsam.1 1.2 Materyal ve Metod.1 1.3 Önceki Çalışmalar.1 1.4 Çalışma Yapılan Bölge Hakkında Genel Bilgiler.2 BÖLÜM 2 TUZ GÖLÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.5 2.1 Bölgenin Tanımı.5 2.2 Tuz Gölünün Morfometresi ve Mineralojik Özellikleri.6 2.3 Tuz Hakkında Genel Bilgiler.6 BÖLÜM 3 TUZ GÖLÜNDE KİRLİLİK KAYNAKLARI VE ORTAYA ÇIKAN KİRLENME ORANI .8 3.1 Su Kirliliği Tanımı.8 3.2 Kirletici Kaynaklar.8
3.2.1 Endüstriyel Kirletici Kaynaklar.9 3.2.2 Tarımsal Kirletici Kaynakalar.9 3.2.3 Doğal Kirletici Kaynaklar.9 3.3 Havzadaki Kirlenme Sorunu.10
iv

İlgili Kaynaklarsingle.php