GİRİŞ ve AMAÇ
Akut hepatit karaciğer hücresi nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile giden bir hastalık tablosudur. Akut hepatit tablosuna sıklıkla viruslar, ilaçlar ve alkol neden olur. Hemodinaminin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabilen iskemik hepatit ve otoimmun hepatit de diğer akut hepatit nedenleri arasındadır. Akut hepatite yol açan nedenler arasında en sık karşılaşılanı ise hepatit viruslarıdır.
Viral hepatitlerin dünyadaki yaygınlığı incelendiğinde, hepatit A virusunun (HAV), toplumların sosyo-ekonomik düzey farklılıklarına göre insanların %70-90 ını enfekte ettiği, hepatit B virusu (HBV) ile karşılaşma oranının dünyanın değişik yerlerinde %10-90 arasında bulunduğu ve HBV taşıyıcılarının sayısının tüm dünyada 400-500 milyon olduğu, hepatit C virusunun (HCV) ise yaklaşık olarak tüm insanların %1 ini etkilediği görülmekte olup, insanların büyük bir çoğunluğu yaşamları boyunca değişik hepatit virusları ile karşılaşabilmektedir. Bu karşılaşma A ve E tipi viral hepatitlerde nadiren fulminant seyredip, genellikle iyileşme ile sonlanıp kronikleşmeye yol açmaz iken; B, C ve D tipi viral hepatitler değişik oranlarda kronikleşmeye neden olarak, zaman içerisinde siroz ve karaciğer kanseri gibi arzu edilmeyen tablolara yol açabilmektedirler (1).
HBV ve HCV ile oluşan kronik infeksiyonlar benzer bulaşma yollarına sahiptirler. Bu nedenle HBV için pozitif serolojik değerlere sahip bireylerde HCV infeksiyonu için de serolojik pozitiflik bulunabilmektedir. Ülkemizde HBV infeksiyonuna sık rastlanmaktadır. Hepatit B virus yüzey antijeni (HBsAg) pozitifliği bölgeden bölgeye farklılık göstermek üzere %3.9-12.5 arasında değişmektedir. Tüm dünyada hayatlarının bir döneminde HBV ile karşılaşan 2 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Bunların 350 milyonunda enfeksiyon kronikleşerek kişileri virus taşıyıcısı haline getirmektedir. Her yıl dört milyondan fazla insan akut viral hepatit geçirmekte ve bunların yaklaşık %25 i taşıyıcı olmaktadır. Yılda bir milyon insan kronik aktif hepatit, siroz veya primer karaciğer kanserinden ölmektedir. Hepatit A enfeksiyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamın ilk 10 yılında sık görülmekte olup,
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kronik viral hepatitlerde histopatolojik bulgularla laboratuvar göstergeleri arasındaki ilişki - Sayfa 8
GENEL BİLGİLER Kronik hepatit tanısı, karaciğer enzim düzeylerinin 6 aydan daha uzun süre yüksek olması ve bunun sonucunda yapılan karaciğer biyopsisinde histopatolojik olarak kronik hepatit bulgularının gösterilmesi ile mümkündür. Yani karaciğerde nekroinflamatuar aktivitenin (fibrozis olsun veya olmasın) 6 aydan daha uzun devam ettiği durumlara kronik hepatit denir. Hepatotropik virusların yaptı...
Kronik hepatit C hastalarında hepatit B virüs enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığı The incidance of - Sayfa 62
5. TARTIŞMA Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne herhangi bir tanı ile ayaktan veya yatırılarak tetkik ve tedavi önerilmiş olan hastalarda yaptığımız bu çalışmada, bölgemizdeki kronik hepatit C tanılı hastaların, aynı bulaş yollarını kullanan hepatit B virüs enfeksiyonu ile karşılaşma sıklığını ve aşılanma oranlarını araştırdık. Kronik hepatit B ve C enfeksiyonları...
Van ilinde hepatit e virüsü seroprevalansı - Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER Hepatit, karaciğer hücresi nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile giden bir tablodur. Akut hepatit tablosuna sıklıkla virüsler, ilaçlar ve alkol yol açar. Hemodinaminin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabilen iskemik hepatit ve otoimmün hepatit de diğer akut hepatit nedenleri arasındadır. Akut hepatite yol açan nedenler arasında en sık karşılaşılanı viral hepatitlerdir. HAV ve HE...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kronik
hepatit
karaciğer
olan
siroz
viral


1. SAYFA ICERIGI

GİRİŞ ve AMAÇ
Akut hepatit karaciğer hücresi nekrozu ve karaciğerin inflamasyonu ile giden bir hastalık tablosudur. Akut hepatit tablosuna sıklıkla viruslar, ilaçlar ve alkol neden olur. Hemodinaminin bozulduğu durumlarda ortaya çıkabilen iskemik hepatit ve otoimmun hepatit de diğer akut hepatit nedenleri arasındadır. Akut hepatite yol açan nedenler arasında en sık karşılaşılanı ise hepatit viruslarıdır.
Viral hepatitlerin dünyadaki yaygınlığı incelendiğinde, hepatit A virusunun (HAV), toplumların sosyo-ekonomik düzey farklılıklarına göre insanların %70-90 ını enfekte ettiği, hepatit B virusu (HBV) ile karşılaşma oranının dünyanın değişik yerlerinde %10-90 arasında bulunduğu ve HBV taşıyıcılarının sayısının tüm dünyada 400-500 milyon olduğu, hepatit C virusunun (HCV) ise yaklaşık olarak tüm insanların %1 ini etkilediği görülmekte olup, insanların büyük bir çoğunluğu yaşamları boyunca değişik hepatit virusları ile karşılaşabilmektedir. Bu karşılaşma A ve E tipi viral hepatitlerde nadiren fulminant seyredip, genellikle iyileşme ile sonlanıp kronikleşmeye yol açmaz iken; B, C ve D tipi viral hepatitler değişik oranlarda kronikleşmeye neden olarak, zaman içerisinde siroz ve karaciğer kanseri gibi arzu edilmeyen tablolara yol açabilmektedirler (1).
HBV ve HCV ile oluşan kronik infeksiyonlar benzer bulaşma yollarına sahiptirler. Bu nedenle HBV için pozitif serolojik değerlere sahip bireylerde HCV infeksiyonu için de serolojik pozitiflik bulunabilmektedir. Ülkemizde HBV infeksiyonuna sık rastlanmaktadır. Hepatit B virus yüzey antijeni (HBsAg) pozitifliği bölgeden bölgeye farklılık göstermek üzere %3.9-12.5 arasında değişmektedir. Tüm dünyada hayatlarının bir döneminde HBV ile karşılaşan 2 milyardan fazla insan yaşamaktadır. Bunların 350 milyonunda enfeksiyon kronikleşerek kişileri virus taşıyıcısı haline getirmektedir. Her yıl dört milyondan fazla insan akut viral hepatit geçirmekte ve bunların yaklaşık %25 i taşıyıcı olmaktadır. Yılda bir milyon insan kronik aktif hepatit, siroz veya primer karaciğer kanserinden ölmektedir. Hepatit A enfeksiyonu gelişmekte olan ülkelerde yaşamın ilk 10 yılında sık görülmekte olup,
1

İlgili Kaynaklarsingle.php