Akustik yankı giderimi

R R NCC hT

T x h x h v2

(2.45)

Burada

2 v

yakın

sinyali

değişintisidir.

(2.25) denklemine göre;

Eğer yakın uç sinyali bulunmuyorsa v(n)=0 MECC 1

Eğer yakın uç sinyali bulunuyorsa v(n) 0 MECC 1

Eşik değeri T 1 e yakın seçilir. Hata sinyalinin mikrofon sinyaliyle çarpraz ilintisi Red ve

mikrofon sinyalinin değişintisi

2 v

değerleri aşağıdaki yineleme formülüyle bulunur.

R Red (n) ed (n 1) (1 )e(n)dT (n)

2 d

(n)

2 d

(n

1)

(1

)d(n)dT

(n)

1

(2.46)

2.5 Gürültü
Gürültü günlük hayatımızda her alanda karşımıza çıkan bir olgudur. Telekomünikasyon sistemlerinde karşılıklı veri iletişiminde de gürültü önemli bir rol oynar. Tez konusu kapsamında ofiste karşılıklı konuşma benzetimleneceğinden, gürültü kaynağı olarak 3 çeşit gürültü kullanılarak ve gürültü altında sistem başarım analizi incelenmiştir.

2.5.1 Beyaz Gürültü:
Beyaz gürültü tüm frekanslarda aynı güç spektral yoğunluğuna sahip olan gürültüdür. Beyaz gürültü ortam karakteristiği analizinde kullanılır, ortama iletilen beyaz gürültü barındırdığı her frekanstan sinyalin geri beslemesiyle içinde bulunulan ortamın hangi frekans aralığını sönümlendirdiği tespit edilir.

2.5.2 Pembe Gürültü:
Her oktavda 3 dB azalan gürültüdür, bu yüzden literatürde 1/f gürültüsü olarak da geçmektedir. Ses sinyalinin asıl bilgi taşıyan bölümü 300- 3400 kHz bandında geçerli olduğu için tez sırasında ses sinyaline etkisi incelenecektir.

1931. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Modern çok kanallı iletişim sistemleri için kafes yapıları ile alıcı tasarımı - Sayfa 29
hızı kanal kapasitesine ulaşırsa kanal kapasitesi aşağıdaki şekilde olduğu Shannon tarafından gösterilmiştir; R ≤ C = lim T →∞  log2 T M  = 1 2 log2 1+ P W  (1.16) Bu denklemde R veri iletim hızını, C kanal kapasitesini, P sinyalin gücünü, W ise gürültünün değişintisini temsil etmektedir. b. Bant Sınırlı Kanal Kapasitesi Bant sınır...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sinyali
sinyalin
gürültü
mikrofon
yakın
ortam


31. SAYFA ICERIGI

R R NCC hT

T x h x h v2

(2.45)

Burada

2 v

yakın

sinyali

değişintisidir.

(2.25) denklemine göre;

Eğer yakın uç sinyali bulunmuyorsa v(n)=0 MECC 1

Eğer yakın uç sinyali bulunuyorsa v(n) 0 MECC 1

Eşik değeri T 1 e yakın seçilir. Hata sinyalinin mikrofon sinyaliyle çarpraz ilintisi Red ve

mikrofon sinyalinin değişintisi

2 v

değerleri aşağıdaki yineleme formülüyle bulunur.

R Red (n) ed (n 1) (1 )e(n)dT (n)

2 d

(n)

2 d

(n

1)

(1

)d(n)dT

(n)

1

(2.46)

2.5 Gürültü
Gürültü günlük hayatımızda her alanda karşımıza çıkan bir olgudur. Telekomünikasyon sistemlerinde karşılıklı veri iletişiminde de gürültü önemli bir rol oynar. Tez konusu kapsamında ofiste karşılıklı konuşma benzetimleneceğinden, gürültü kaynağı olarak 3 çeşit gürültü kullanılarak ve gürültü altında sistem başarım analizi incelenmiştir.

2.5.1 Beyaz Gürültü:
Beyaz gürültü tüm frekanslarda aynı güç spektral yoğunluğuna sahip olan gürültüdür. Beyaz gürültü ortam karakteristiği analizinde kullanılır, ortama iletilen beyaz gürültü barındırdığı her frekanstan sinyalin geri beslemesiyle içinde bulunulan ortamın hangi frekans aralığını sönümlendirdiği tespit edilir.

2.5.2 Pembe Gürültü:
Her oktavda 3 dB azalan gürültüdür, bu yüzden literatürde 1/f gürültüsü olarak da geçmektedir. Ses sinyalinin asıl bilgi taşıyan bölümü 300- 3400 kHz bandında geçerli olduğu için tez sırasında ses sinyaline etkisi incelenecektir.

19

İlgili Kaynaklarsingle.php